Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Trgovina in storitvena dejavnost

Trgovina v Sloveniji:

 1. Živilski produkti

  Živilski produkti članov EcoSynergy Systema morajo upoštevati sanitarno in higiensko zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije, organizacijski status proizvajalca, kvaliteto produktov, shranjevanje, skladiščenje in distribucijo, rok uporabe, reklamacije in ostalo zakonodajo.

  EcoSynegy System nudi organizacijsko, finančno in svetovalno podporo, globalno platformo krožne ekonomije za medsebojno povezovanje in delovanje, oceno zadovoljstva uporabnikov s proizvajalcem živilskih produktov in ne prevzema odgovornosti za produkte, ki jih člani monetizirajo v algoritem ECOSS in medsebojno izmenjujejo.

  Kontrolo kvalitete in storitve živilskih produktov opravljajo inšpekcijske službe Republike Slovenije, člani EcoSynergy Systema pa z ocenjevalno aplikacijo proizvajalca produktov in ponudnika storitev.

 2. Neživilski produkti

  Neživilski produkti članov EcoSynegry Systema morajo upoštevati tehnične, proizvodne in regulatorne zakone Republike Slovenije in Evropske unije, servisne in garancijske obveze, sanitarne, varnostne uredbe in ostalo zakonodajo.

  EcoSynegy System nudi organizacijsko, finančno in svetovalno podporo, globalno platformo krožne ekonomije za medsebojno povezovanje in delovanje, oceno zadovoljstva uporabnikov s proizvajalcem neživilskih produktov in ne prevzema odgovornosti za produkte, ki jih člani monetizirajo v algoritem ECOSS in medsebojno izmenjujejo.

  Kontrolo kvalitete in storitve neživilsikih produktov opravljajo inšpekcijske službe Republike Slovenije, člani EcoSynergy Systema pa z ocenjevalno aplikacijo proizvajalca produktov in ponudnika storitev.

 3. Najem/sharing produktov

  Produkti v najemu/sharingu nove ekonomije krožnega gospodarstva so dobavljivi v distribucijskih, zastopniških ali ostalih enotah proizvajalca/člana EcoSynergy Systema v Sloveniji, direktno ali online preko globalnega portala krožne ekonomije z mednarodno logistično transportno službo tudi v drugih državah sveta.

Storitvena dejavnost v Sloveniji:

Storitvena dejavnost podjetij, samostojnih podjetnikov,… itn. članov EcoSynergy Systema mora izpolnjevati strokovne, zakonske in regulativne zakone Republike Slovenije in Evropske unije oziroma zakone države, v kateri je prisoten EcoSynergy System.

EcoSynegy System nudi storitveni dejavnosti organizacijsko, finančno, računovodsko, nabavno, kadrovsko, pravno in svetovalno podporo,… itn., spremlja zadovoljstvo in ocenjevanje  strank storitvene dejavnosti in ne prevzema reklamacij za opravljene storitve.

Popuste za vsako vrsto storitvene dejavnosti določa ponudnik storitvene dejavnosti v dogovoru z EcoSynergy Systemom in jih javno objavlja na globalnem portalu krožne ekonomije ter na poslovnih enotah storitvenih dejavnosti.