Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Pogodba o članstvu

Sprememba podatkov člana

PODATKI O ČLANU
(Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. Podatki so strogo zaupni. *Obvezen podatek)

Ulica  *
Kraj  *
Regija
Država  *
Poštna št.  *

PRIHAJA KMALU

Pogodbeni bančni partnerji
Bančno-evidenčna kartica krožne ekonomije


Bančna mobilna aplikacija


S podpisom Pogodbe o članstvu postanete član globalnega EcoSynergy Systema in vstopate v nov okvir ekonomije krožnega gospodarstva v vseh državah sveta in sprejemate sledeče pogoje sodelovanja:

 • Vsak član EcoSynergy Systema oddaja prostovoljno svoje čiste surovine, materiale, embalaže, ...itn. brez bakterioloških primesi, razstavljene in selekcionirane v obliki in formi, ki jo določa EcoSynergy System, ki so primerne za takojšen vstop kot reciklirana surovina v predelovalno in proizvodno industrijo.
 • Z ogledom celotnega izobraževalnega videa EcoSynergy Systema se seznanite in naučite, da bodo vaše čiste frakcije surovin, materialov in embalaž pripravljene za oddajo v krožno ekonomijo v skladu s standardi in parametri predelovalne, proizvodne in distribucijske krožne ekonomije.
 • Člani EcoSynergy Systema lahko v algoritmu ECOSS monetizirajo svoje surovine, materiale, embalaže,...itn., čas, znanje, delovne sposobnosti, premoženje, premičnine in nepremičnine ter sharing opreme.
 • Pogodba o članstvu je namenjena individualnim osebam, podjetjem, stortivenim dejavnostim, društvom in s potrditvijo pogojev sodelovanja pridobite status člana s svojo individualno člansko številko;
 • Uporabnik je upravičen do bančno-evidenčne kartice ali mobilne aplikacije krožne ekonomije EcoSynergy Systema s pogodbenimi bankami iz celega sveta; Lahko pa postane član tudi s svojo obstoječo matično banko/kartico;
 • Kot član EcoSynergy Systema s člansko številko lahko izvajate vse oblike monetizacije, nakupe, prodajo in sodelujete v vseh programih EcoSynergy Systema;
 • Ko pridobite člansko številko nosite odgovornost ravnanja/uporabe/zaščite svoje monetizirane vrednosti v algoritem ECOSS;
 • S Pogodbo o članstvu in bančno-evidenčno kartico ali aplikacijo krožne ekonomije EcoSynegy Systema vsak član pridobi status osebe z ekološkim potnim listom, s katerim lahko vstopa v vse države sveta, kjer se pričenja implementacija krožne ekonomije EcoSynergy Systema, pri kateri lahko člani sodelujejo s svojim znanjem in delom v izgradnji ciljev krožne ekonomije, ohranjanja naravnega okolja in surovinskih resursov, čiste vode, zraka in okolja.
 • V državah, ki pričenjajo uvajati Certifikat podaljšane odgovornosti posameznika ali Certifikat podaljšane odgovornosti podjetja z obvezno oddajo surovin, materialov, embalaž,... itn. v krožno ekonomijo ali zmanjšujejo individualni ogljični odtis za posameznika, podjetje, storitveno dejavnost, društva in tem procesom prilagojeno državno regulativo, člani EcoSynergy Systema nudijo izpolnitev in znižanje okoljskih taks, dosego okoljskih ciljev in zmanjšanje okoljskih obremenitev.
 • Vsi člani EcoSynergy Systema bodo obveščani o okoljskih zakonodajah države, njenih uveljavitvah in implementacijah, v kateri je član podpisnik Pogodbe o članstvu, kot tudi o sedanjih in bodočih EU okoljskih direktivah in podpisanih agendah Združenih narodov.

EcoSynergy System lahko enostransko prekine pogodbeno sodelovanje, če podpisnik Pogodbe o članstvu krši določila, kot so:
 • Kljub večkratnim opozorilom ne oddaja čistih surovin, materialov, embalaž ali se namensko poslužuje kršitev za dosego višje vrednosti monetizacije v algoritem ECOSS;
 • Kljub opozorilom časovne in intelektualne aktivnosti v sklopu EcoSynergy Systema ne opravlja v skladu z dogovorom, ki ga terja za to določeno, specifično in dogovorjeno delo;
 • Ob enostranski prekinitvi Pogodbe o članstvu se monetizacija v algoritem ECOSS člana na bančno-evidenčni kartici ali aplikaciji EcoSynergy Systema pretvori v nacionalno valuto uporabnika po dnevnem tečaju in bančno-evidenčno kartico lahko uporablja zgolj kot bančno kartico;
 • Prekinitev Pogodbe o članstvu ne podlega sodnim ali pravnim posledicam v državi člana in je izključna odločitev EcoSynergy Systema.

Ponovna aktivacija uporabnika in njegove bančno-evidenčne kartice se lahko vzpostavi po dogovoru s skrbnikom varstva okolja ali na zbirnih centrih EcoSynergy Systema države člana in soglasja EcoSynergy Systema.

V primeru smrti člana se njegova monetizacija v algoritem ECOSS prenese na sodno določenega pravnega naslednika.

Ko sklenete Pogodbo o članstvu, ste odgovorni za vse spremembe posodobljenih podatkov o članstvu in zbranih monetizacij v algoritmu ECOSS pod to člansko številko. Dostop, uporaba in spreminjanje ali zloraba članske številke s strani tretjih oseb je odgovornost člana in EcoSynergy System v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti, član pa mora morebitne kršitve ali domnevne kršitve pravočasno prijaviti na elektronski naslov EcoSynergy Systema.

EcoSynergy System si pridržuje pravico dopolnitve in prilagoditve Pogodbe o članstvu za različne države.

PODATKI O ČLANU
(Prosimo, da pišete razločno s tiskanimi črkami. Podatki so strogo zaupni. *Obvezen podatek)

Naziv subjekta  *
Ulica  *
Kraj  *
Regija
Država  *
Poštna št.  *

Kontaktna oseba za podjetje

PRIHAJA KMALU

Pogodbeni bančni partnerji
Bančno-evidenčna kartica krožne ekonomije


Bančna mobilna aplikacija


S podpisom Pogodbe o članstvu postanete član globalnega EcoSynergy Systema in vstopate v nov okvir ekonomije krožnega gospodarstva v vseh državah sveta in sprejemate sledeče pogoje sodelovanja:

 • Vsak član EcoSynergy Systema oddaja prostovoljno svoje čiste surovine, materiale, embalaže, ...itn. brez bakterioloških primesi, razstavljene in selekcionirane v obliki in formi, ki jo določa EcoSynergy System, ki so primerne za takojšen vstop kot reciklirana surovina v predelovalno in proizvodno industrijo.
 • Z ogledom celotnega izobraževalnega videa EcoSynergy Systema se seznanite in naučite, da bodo vaše čiste frakcije surovin, materialov in embalaž pripravljene za oddajo v krožno ekonomijo v skladu s standardi in parametri predelovalne, proizvodne in distribucijske krožne ekonomije.
 • Člani EcoSynergy Systema lahko v algoritmu ECOSS monetizirajo svoje surovine, materiale, embalaže,...itn., čas, znanje, delovne sposobnosti, premoženje, premičnine in nepremičnine ter sharing opreme.
 • Pogodba o članstvu je namenjena individualnim osebam, podjetjem, stortivenim dejavnostim, društvom in s potrditvijo pogojev sodelovanja pridobite status člana s svojo individualno člansko številko;
 • Uporabnik je upravičen do bančno-evidenčne kartice ali mobilne aplikacije krožne ekonomije EcoSynergy Systema s pogodbenimi bankami iz celega sveta; Lahko pa postane član tudi s svojo obstoječo matično banko/kartico;
 • Kot član EcoSynergy Systema s člansko številko lahko izvajate vse oblike monetizacije, nakupe, prodajo in sodelujete v vseh programih EcoSynergy Systema;
 • Ko pridobite člansko številko nosite odgovornost ravnanja/uporabe/zaščite svoje monetizirane vrednosti v algoritem ECOSS;
 • S Pogodbo o članstvu in bančno-evidenčno kartico ali aplikacijo krožne ekonomije EcoSynegy Systema vsak član pridobi status osebe z ekološkim potnim listom, s katerim lahko vstopa v vse države sveta, kjer se pričenja implementacija krožne ekonomije EcoSynergy Systema, pri kateri lahko člani sodelujejo s svojim znanjem in delom v izgradnji ciljev krožne ekonomije, ohranjanja naravnega okolja in surovinskih resursov, čiste vode, zraka in okolja.
 • V državah, ki pričenjajo uvajati Certifikat podaljšane odgovornosti posameznika ali Certifikat podaljšane odgovornosti podjetja z obvezno oddajo surovin, materialov, embalaž,... itn. v krožno ekonomijo ali zmanjšujejo individualni ogljični odtis za posameznika, podjetje, storitveno dejavnost, društva in tem procesom prilagojeno državno regulativo, člani EcoSynergy Systema nudijo izpolnitev in znižanje okoljskih taks, dosego okoljskih ciljev in zmanjšanje okoljskih obremenitev.
 • Vsi člani EcoSynergy Systema bodo obveščani o okoljskih zakonodajah države, njenih uveljavitvah in implementacijah, v kateri je član podpisnik Pogodbe o članstvu, kot tudi o sedanjih in bodočih EU okoljskih direktivah in podpisanih agendah Združenih narodov.

EcoSynergy System lahko enostransko prekine pogodbeno sodelovanje, če podpisnik Pogodbe o članstvu krši določila, kot so:
 • Kljub večkratnim opozorilom ne oddaja čistih surovin, materialov, embalaž ali se namensko poslužuje kršitev za dosego višje vrednosti monetizacije v algoritem ECOSS;
 • Kljub opozorilom časovne in intelektualne aktivnosti v sklopu EcoSynergy Systema ne opravlja v skladu z dogovorom, ki ga terja za to določeno, specifično in dogovorjeno delo;
 • Ob enostranski prekinitvi Pogodbe o članstvu se monetizacija v algoritem ECOSS člana na bančno-evidenčni kartici ali aplikaciji EcoSynergy Systema pretvori v nacionalno valuto uporabnika po dnevnem tečaju in bančno-evidenčno kartico lahko uporablja zgolj kot bančno kartico;
 • Prekinitev Pogodbe o članstvu ne podlega sodnim ali pravnim posledicam v državi člana in je izključna odločitev EcoSynergy Systema.

Ponovna aktivacija uporabnika in njegove bančno-evidenčne kartice se lahko vzpostavi po dogovoru s skrbnikom varstva okolja ali na zbirnih centrih EcoSynergy Systema države člana in soglasja EcoSynergy Systema.

V primeru smrti člana se njegova monetizacija v algoritem ECOSS prenese na sodno določenega pravnega naslednika.

Ko sklenete Pogodbo o članstvu, ste odgovorni za vse spremembe posodobljenih podatkov o članstvu in zbranih monetizacij v algoritmu ECOSS pod to člansko številko. Dostop, uporaba in spreminjanje ali zloraba članske številke s strani tretjih oseb je odgovornost člana in EcoSynergy System v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti, član pa mora morebitne kršitve ali domnevne kršitve pravočasno prijaviti na elektronski naslov EcoSynergy Systema.

EcoSynergy System si pridržuje pravico dopolnitve in prilagoditve Pogodbe o članstvu za različne države.