Pravila in pogoji uporabe

Dobrodošli na ecoss.net, nudimo vam njegove storitve v skladu z obvestili, določili in pogoji, določenimi v tej pogodbi (»pogodba«). Poleg tega, ko uporabljate katero koli storitev ecoss.net (npr. ocene strank), boste podvrženi pravilom, smernicam, pravilnikom, določilom in pogojem, ki veljajo za take storitve, in so vključeni v to pogodbo s tem sklicevanjem. Spletna stran/portal ecoss.net si pridržuje pravico, da to stran in te pogoje kadarkoli spremeni. Dostopanje, brskanje ali drugačna uporaba spletnega mesta pomeni, da se strinjate z vsemi določili in pogoji te pogodbe, zato vas prosimo, da to pogodbo natančno preberete, preden nadaljujete.

 

Uporaba spletnega mesta

Izjavljate in jamčite, da ste stari najmanj 18 let ali da spletno mesto obiskujete pod nadzorom staršev ali skrbnika. V skladu z določili in pogoji te pogodbe vam ecoss.net podeljuje omejeno, preklicno, neprenosljivo in neizključno licenco za dostop in uporabo spletnega mesta tako, da ga prikažete v vašem spletnem brskalniku samo z namenom pridobivanja artiklov, ki se prodajajo na spletni strani – trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, storitvena dejavnost, souporaba opreme, borza surovin, uporaba aplikacije ESG 24/7, monetizacija depozitov valut, časa in znanja, monetizacija/demonetizacija/prenos algoritma ECOSS med člani itd. in ne za kakršno koli komercialno uporabo ali uporabo v imenu katere koli tretje osebe, razen če to vnaprej izrecno dovoli ecoss.net. Vsaka kršitev te pogodbe ima za posledico takojšen preklic licence, podeljene v tem odstavku, brez obvestila. Razen kot je dovoljeno v zgornjem odstavku, tega mesta ali katerega koli njegovega dela ne smete reproducirati, distribuirati, prikazovati, prodajati, dajati v najem, prenašati, ustvarjati izpeljank, prevajati, spreminjati z obratnim inženiringom, razstavljati, dekompilirati ali kako drugače izkoriščati, razen če ecoss.net izrecno pisno le-to dovoljuje. Ne smete uporabljati nobenih informacij na spletnem mestu za komercialne namene ali kakor koli uporabljati spletnega mesta v korist drugega podjetja, razen če ecoss.net vnaprej izrecno le-to dovoli. Ecoss.net si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne storitev, ukine račune in/ali prekliče naročila, vključno, brez omejitev, če meni, da ravnanje stranke krši veljavne zakone ali škoduje interesom ecoss.net. Ne smete nalagati, distribuirati ali kako drugače objavljati prek tega mesta kakršne koli vsebine, informacij ali drugega gradiva, ki (a) kršijo ali kršijo avtorske pravice, patente, blagovne znamke, storitvene znamke, poslovne skrivnosti ali druge lastninske pravice katere koli osebe; (b) je klevetniško, grozilno, obrekljivo, obsceno, nespodobno, pornografsko ali bi lahko povzročilo kakršno koli civilno ali kazensko odgovornost po mednarodnem pravu; ali (c) vključuje hrošče, viruse, črve, pasti, trojanske konje ali drugo škodljivo kodo ali lastnosti. Ecoss.net vam lahko dodeli geslo in identifikacijo računa, da vam omogoči dostop in uporabo določenih delov tega mesta. Vsakič, ko uporabite geslo ali identifikacijo, se bo štelo, da ste pooblaščeni za dostop in uporabo spletnega mesta na način, ki je v skladu z določili in pogoji te pogodbe, in ecoss.net ni dolžan raziskati avtorizacije ali vira katerega koli takšnega dostopa ali uporabo spletnega mesta. Sami boste odgovorni za ves dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo s strani kogar koli, ki uporablja geslo in identifikacijo, ki sta vam bila prvotno dodeljena, ne glede na to, ali ste takšen dostop in uporabo tega spletnega mesta dejansko odobrili ali ne, vključno brez omejitev z vsemi komunikacijami in prenosi ter vsemi obveznostmi (vključno brez omejitev s finančnimi obveznostmi), ki nastanejo zaradi takega dostopa ali uporabe. Sami ste odgovorni za varovanje varnosti in zaupnosti gesla in identifikacije, ki so vam dodeljena. Ecoss.net morate nemudoma obvestiti o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vašega gesla ali identifikacije ali kateri koli drugi kršitvi ali grožnji kršitve varnosti tega mesta.

 

Intelektualna lastnina

Vsa besedila, grafike, ikone gumbov, slike, zvočni posnetki in programska oprema (skupaj “vsebina”) pripada izključno ecoss.net. Zbiranje, urejanje in sestavljanje vse vsebine na tem spletnem mestu (“kompilacija”) pripada izključno ecoss.net. Vsa programska oprema, uporabljena na tem spletnem mestu (»programska oprema«), je last ecoss.net. Vsebina, kompilacija in programska oprema so zaščiteni z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Drugi logotipi, slogani, trgovska imena ali besede so registrirane blagovne znamke, blagovne znamke ali storitvene znamke ecoss.net, njegovih dobaviteljev ali tretjih oseb. Uporaba katere koli blagovne ali storitvene znamke ecoss.net brez njenega izrecnega pisnega soglasja je strogo prepovedana. Ne smete uporabljati izdelkov ali storitev blagovne znamke ecoss.net ali na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil zmedo. Blagovnih ali storitvenih znamk ecoss.net ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki zaničuje ali diskreditira ecoss.net.

 

Odpoved in učinek odpovedi

Poleg vseh drugih pravnih ali pravičnih sredstev lahko ecoss.net brez predhodnega obvestila takoj prekine pogodbo ali prekliče katero koli ali vse vaše pravice, podeljene s to pogodbo. Po kakršni koli prekinitvi te pogodbe morate nemudoma prenehati s kakršnim koli dostopom in uporabo spletnega mesta, ecoss.net pa bo poleg vseh drugih pravnih ali pravičnih sredstev nemudoma preklical vsa gesla in identifikacijo računa, ki vam je bila izdana in delno ali v celoti zavrne vaš dostop do tega mesta in njegovo uporabo. Kakršna koli prekinitev te pogodbe ne vpliva na zadevne pravice in obveznosti (vključno brez omejitev s plačilnimi obveznostmi) strank, ki so nastale pred datumom odpovedi.

Zavrnitev odgovornosti in omejitev odgovornosti

Če ni drugače navedeno v Pogojih za prodajo izdelkov/storitev, souporabo opreme, menjavo blaga, uporabo aplikacije ESG 24/7, monetizacijo deviznih depozitov, čas in znanje, monetizacijo/demonetizacijo/prenos algoritma ECOSS med člani na tem spletnem mestu, ecoss.net omogoča to spletno mesto na voljo za uporabo zgoraj navedenega in za transakcije, ki se izvajajo prek njega, takšne kot so. Ecoss.net ne daje nikakršnih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, glede delovanja spletnega mesta ali informacij, vsebine, gradiva ali izdelkov, vključenih na tem spletnem mestu, razen kot je navedeno tukaj v polnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ecoss.net zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicitna, vključno, vendar ne omejeno na, implicitna jamstva glede primernosti za prodajo in za določen namen, nekršitve, naslova, tihega uživanja, točnosti podatkov in integracije sistema. To spletno mesto lahko vsebuje netočnosti, napake ali tipografske napake. Ecoss.net ne jamči, da bo vsebina neprekinjena ali brez napak. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, ecoss.net ne bo odgovoren za kakršno koli škodo, ki izhaja iz uporabe tega spletnega mesta, vključno, vendar ne omejeno na posredno, naključno, kaznovalno, eksemplarično, posebno ali posledično škodo.
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, skupna odgovornost ecoss.net do vas za morebitno škodo (ne glede na podlago za tožbo) ne sme preseči skupnega zneska nadomestil, ki ste jih dejansko plačali ecoss.net med mesecem takoj pred dejanjem, ki naj bi povzročilo odgovornost ecoss.net, sprejem naročila ˝Upoštevajte, da lahko nekaterih naročil ne moremo sprejeti in jih moramo preklicati˝. Ecoss.net si pridržuje pravico, da po lastni presoji zavrne ali prekliče katero koli naročilo iz kakršnega koli razloga. Nekatere situacije, ki lahko povzročijo preklic vašega naročila, vključujejo omejitve količin, ki so na voljo za nakup, netočnosti ali napake v informacijah o izdelku ali cenah ali težave, ki jih odkrije naš oddelek za izogibanje kreditom in goljufijam. Prav tako lahko zahtevamo dodatna preverjanja ali informacije, preden sprejmemo kakršno koli naročilo ali monetizacijo/demonetizacijo/prenos algoritma ECOSS med člani. Kontaktirali vas bomo, če bo celotno ali kateri koli del vašega naročila preklican ali če so za sprejem vašega naročila potrebne dodatne informacije.

 

Tiskarske napake

Čeprav si ecoss.net prizadeva zagotoviti točne informacije o izdelkih, storitvah in cenah, lahko pride do cenovnih ali tipografskih napak. Ecoss.net ne more potrditi cene artikla/storitve, dokler ne oddate naročila. V primeru, da je artikel/storitev navedena z napačno ceno ali z napačnimi informacijami zaradi napake v ceni ali informacijah o izdelku/storitvi, ima ecoss.net pravico po lastni presoji zavrniti ali preklicati katero koli naročilo za ta artikel/storitev. V primeru, da je cena artikla/storitve napačna, vas lahko ecoss.net po lastni presoji kontaktira za navodila ali prekliče vaše naročilo in vas o takem preklicu obvesti.

Povezave

To spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest v internetu, ki so v lasti in upravljanju tretjih oseb. Potrjujemo, da ecoss.net ni odgovoren za delovanje ali vsebino, ki se nahaja na ali prek katere koli takšne strani.

Pravna sredstva

Strinjate se, da bi bilo pravno sredstvo ecoss.net za kakršno koli dejansko ali grozečo kršitev te pogodbe neustrezno in da je ecoss.net upravičen do posebne izvedbe ali sodne prepovedi ali obojega, poleg morebitne odškodnine, ki je lahko ecoss.netu zakonsko upravičeno povrnjena, skupaj z razumnimi stroški katere koli oblike reševanja sporov, vključno, brez omejitev, z odvetniškimi stroški.  Nobena pravica ali pravno sredstvo ecoss.net ne izključuje drugih, po zakonu ali v lastništvu, vključno z, brez omejitev, odškodninsko prepovedjo, odvetniškimi honorarji in stroški. Brez primera opustitve s strani ecoss.net svojih pravic ali pravnih sredstev v skladu s temi pogoji ne pomeni kakršno koli obveznost odobritve kakršne koli podobne, prihodnje ali druge opustitve.