Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Storitvena dejavnost

Storitvene dejavnosti obsegajo področja uslug, kot so frizerstvo, optika, kemična čistilnica, zdravstvene in zobozdravstvene storitve, avtopralnica, vulkanizerstvo, računovodstvo, pravne računovodske storitve, svetovanje,… itn., katere delo večinoma temelji na eni osebi, družinskih članih oziroma ožji zaposlitveni strukturi vezani večinoma na eno ali več manjših dejavnosti.

Storitvene dejavnosti se v večini dejavnosti ne povezujejo v velike sisteme, ker njihova aktivnost in poslovni uspeh temelji na osebnem kontaktu med storitveno dejavnostjo in uporabnikom.

Dobrobiti za storitveno dejavnost

EcoSynergy System v storitveni dejavnosti vključuje in povezuje v skupine več vrst istih storitvenih ponudnikov – v sledeče bonitete:

 • Vse oddane materiale, ki jih storitvena dejavnost ustvari pri delu s svojimi strankami, jih EcoSynergy System monetizira in kot surovino vrne v krožno ekonomijo, storitvena dejavnost pa pridobi monetizacijo v algoritmu ECOSS.

 • S članstvom v EcoSynergy Systemu storitvena dejavnost pridobi kontrolni Certifikat podaljšane odgovornosti proizvajalca (PRO Certifikat), ki temelji na kontroli vhodnih in izhodnih materialov storitvene dejavnosti in se s tem zniža okoljska taksa storitvene dejavnosti.

 • Storitvena dejavnost prav tako pridobi izračun kontrole CO2 izpustov svoje dejavnosti, upravičenost do pridobitve brezplačnih emisijskih kuponov in dostop do zelenih kreditov in kreditov za prestrukturiranje v krožno ekonomijo.

 • Več sto storitvenih dejavnosti istega tipa (npr. frizerski salon, optika, kemična čistilnica,… itn.) pridobijo pri proizvajalcih/prodajalcih večje vhodne popuste za produkte in materiale v sklopu krožne ekonomije EcoSynergy Systema kot samostojna storitvena dejavnost.

  Proizvajalci pa od EcoSynergy Systema dobijo uporabne, čiste, reciklirane materiale, ki jih vključijo v proizvodnjo in strukturo novih produktov.

  Le-te skupinske popuste, ki jih doseže EcoSynergy System v celoti finančno in promocijsko prenaša na posamično storitveno dejavnost.

 • Storitvena dejavnost s strani EcoSynergy Systema lahko pridobi ali uporabi računovodske, pravne, svetovalne, kadrovske storitve, ki jih storitvena dejavnost lahko plača z monetizacijo v algoritmu ECOSS.

  Storitvena dejavnost s Pogodbo o članstvu pridobi skupinsko povezanost s sistemom in v kolikor kvalitetno opravlja svoje storitve pridobi večjo prepoznavnost v svojem okolju z možnostjo širitve svoje dejavnosti in nove stranke.

 • Storitvena dejavnost pridobi brezplačno promocijo svojega delovanja na mobilnih aplikacijah EcoSynergy Systema, socialnih omrežjih in na multimedijskih ekranih na zbirnih centrih, kamor posamezniki, storitvena dejavnost in industrija,… itn. oddajajo dnevno svoje surovine, materiale, embalaže… itn.

 • EcoSynergy System ima pregled različnih vrst storitvene dejavnosti v vsakem kraju, regiji ali pokrajini. V kolikor prepozna, da na določenem mestu obstaja potreba po točno določeni vrsti storitvene dejavnosti, jo Ecosynergy System kot svojo investicijo ustvari in povabi k sodelovanju oziroma izvajanju le-te dejavnosti usposobljene osebe/člane za tovrstno storitveno dejavnost, ki ne plačujejo najemnino za svoje prostore in opremo, zgolj tekoče stroške poslovanja (elektriko, vodo, ostale stroške, dajatve,… itn.).

 • EcoSynergy System vse člane redno obvešča in informira o spremembah na okoljskem, družbenem in socialnem področju in jih s tem zaščiti pred ekonomskimi in drugimi spremembami na trgu.

 • Vsak član EcoSynergy Systema pridobi kolektivno boniteto globalno povezane skupnosti z aktivno interaktivno vlogo.

Obveznosti storitvene dejavnosti v EcoSynergy Systemu

Vključitev storitvene dejavnosti poteka po sledečih korakih:

 • Vsaka poslovna enota je priporočljivo, da opravi pristopno izobraževanje s sistemom krožne ekonomije EcoSynergy Systema na informacijskih predstavitvah podjetja EcoSynergy System (v kolikor je v vaši državi EcoSynergy System že prisoten), na lokaciji vaše storitvene dejavnosti ali na online predstavitvenem portalu EcoSynergy Systema.

 • Po pristopnem izobraževanju podpišete Pogodbo o članstvu in izkažete interes po sodelovanju in vstopu v sistem krožne ekonomije EcoSynergy Systema, kjer boste za oddajo svojih surovin, materialov in embalaž,… itn. kot ekološko osveščen član nagrajeni z monetizacijo v algoritmu ECOSS.

  Za dobro opravljeno storitveno dejavnost pa ste nagrajeni z nižjimi stroški poslovanja, širšim dostopom do poslovnih strank, izboljšanju bančnega in finančnega rajtinga preko ESG računalniške aplikacije 24/7 in boljšega RWA (risk-weighted assets) bančnega statusa podjetja.

 • Vsaka enota storitvene dejavnosti mora imeti opremo za zbiranje surovin, materialov, embalaž,… itn. z zabojniki ali modularnim sistemom okvirjev primernih za različne konfiguracije prostorov v različnih izvedbah primernih za poslovne prostore, skladišča, dvorišča ali ostale prostore, ki jih storitvena enota lahko kupi z lokalno valuto, monetizacijo v algoritem ECOSS ali mesečno oddajo surovin, materialov, embalaž,… itn.

 • Storitvena dejavnost uporabnikom bančno-evidenčne kartice krožne ekonomije EcoSynergy Systema nudi minimalno od 5 do 30 % popusta na opravljeno storitev.