Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Podjetja

Vsako podjetje, tako proizvodno, predelovalno, komericalno,… itn. ustvarja paleto masnih tokov različnih vrst vhodnih in izhodnih surovin, materialov, embalaž,… itn., ki so po svoji molekularni strukturi primerni za nov oziroma nove cikle uporabe.

Pred pričetkom globalnega uvajanja novega okvira ekonomije krožnega gospodarstva se kontrola vseh vrst materialov ni zadostno upoševala kot ekonomska kategorija krožnih surovin ponovne uporabe za podjetja skozi proizvodno/predelovalne/komercialne kanale (od 15 % do 40 % vključenih recikliranih materialov v strukturi novih proizvedenih produktov – Evropski akcijski načrt za krožno ekonomijo – CEAP).

Leta 2015 je resolucija Združenih narodov potrdila Agendo 2020-2030 o krožni ekonomiji, kateri sprejetju in izvajanju je pristopilo 193 držav. Od takrat naprej zakonodaja o krožni ekonomiji prehaja v pravno implementacijo v vsaki državi.

Dobrobiti za podjetja v krožni ekonomiji

Pridobitve za podjetja:

 • Proizvodno / predelovalno / komercialno podjetje lahko svoje neuporabljene materiale in surovine, ostanke materialov iz proizvodnih procesov, transportne embalaže, celulozne materiale,… itn., skratka vse materiale, preko EcoSynergy Systema ovrednotijo/monetizirajo, ki po najbolj optimalni poti preidejo v sistem nove uporabe skozi krožno ekonomijo EcoSynergy Systema.

 • Z monetizacijo surovin in materialov pridobijo dodatno likvidnost podjetja z implementacijo ESG aplikacije 24/7, ki vpliva na RWA bančni faktor, dostop do finančno ugodnejših zelenih kreditov, kreditov za prestrukturiranje podjetja v krožno ekonomijo in zelenih finančnih trgov.

 • EcoSynergy System nudi logistično transportno mrežo od prevzema surovin, materialov, embalaž na dvoriščih/enotah podjetij, kontrolo in čistost oddanih materialov, opremo za zbiranje in zmanjšanje volumna materialov za transport, monetizacijo v algoritem ECOSS in 24/7 delovanje, nadzor in kontrolo sistema.

 • V krožno ekonomijo EcoSynergy Systema vstopajo samo čisti materiali različnih tipov/vrst brez bakteriološke onesnaženosti in primesi v obliki, formi in specifikaciji primerni za vstop kot surovina v predelovalno industrijo.

  Celoten asortima/izbor opreme za zbiranje vseh vrst materialov, surovin, embalaž,… itn. od pisarne do proizvodnje se določi z Aneksom k ˝Pogodbi o sistemskem prestrukturiranju podjetja v krožno gospodarstvo po EU direktivah 2020-2030˝.

 • EcoSynergy System ne glede na količine oddanih surovin, materialov in embalaž poveže podjetje brez posrednika, direktno s predelovalno industrijo oziroma proizvajalcem, ki le-te materiale prevzame in jih kot svojo lastnino uporabi v predelovalni industriji.

 • Dostop do vhodnih surovin iz čistih recikliranih materialov pomeni, da podjetja zmanjšujejo stroške za Certifikat podaljšane odgovornosti proizvajalca (PRO Certifikat) in s tem znižajo stroške proizvodnih procesov, izpolnjujejo Evropski zeleni dogovor, Evropski akcijski načrt za krožno ekonomijo (CEAP) o vključenosti recikliranih materialov v strukturi novih proizvodnih produktov, znižajo svoj ogljični odtis in pridobijo kategorizacijo podjetja kot zeleno podjetje – okolju in uporabniku prijazno podjetje.

 • Podjetja v in izven Evrope lahko monetizirajo svojo nacionalno valuto v monetizacijo v algoritem ECOSS in v protivrednosti brez inflatornih učinkov pridobijo čiste, reciklirane materiale in surovine (98-99 % čistost) v formi in obliki, ki jih potrebujejo za svoje proizvodno/predelovalne procese v industriji. S tem zmanjšujejo svoj strošek Certifikata podaljšane odgovornosti proizvajalca, okoljske takse, CO2 obremenitve iz naslova uporabe recikliranih materialov v strukturi novih produktov in znižajo carinske stopnje – Carbon Border Adjustment Mechanisem (CBAM).

 • Z oddajo surovin, materialov, embalaž,… itn. je podjetje v sodelovanju z EcoSynergy Systemom upravičeno do dodelitve emisijskih kuponov, ki jih lahko uporabi za svoje proizvodne procese.

 • Najem/sharing produktov v krožni ekonomiji pomeni, da lahko vsako podjetje svoje produkte ponudi uporabnikom (fizičnim ali pravnim osebam) v najem, tako da lahko svoje mesečne obroke najema poleg nacionalne valute plačujejo tudi z oddajo čistih materialov, surovin in embalaž.

 • Podjetja s sodelovanjem v novem okviru krožne ekonomije EcoSynergy Systema pridobijo nov prodajno/marketinški kanal, ker se lahko deklarirajo kot uporabnikom, okolju in naravi prijazno podjetje in vzpostavljajo drugačen odnos do uporabnikov svojih produktov kot družbeno socialno odgovorno podjetje. Kar pomeni, da z nakupom, najemom ali uporabo njihovih produktov uporabniki čistijo okolje.

 • EcoSynergy System nudi možnost vključevanja delovne sile v podjetja preko članov EcoSynergy Systema, dodatnih izobraževanj, resocializacij in relokacij novih kadrov iz svoje in drugih držav.

 • EcoSynergy System vse člane redno obvešča in informira o spremembah na okoljskem, družbenem in socialnem področju in jih s tem zaščiti pred ekonomskimi in drugimi spremembami na trgu.

 • Vsak član EcoSynergy Systema pridobi kolektivno boniteto globalno povezane skupnosti z aktivno interaktivno vlogo.
 

Obveznosti za podjetja:

 • Izbrana skupina v vsakem podjetju mora opraviti pristopno izobraževanje za uvajanje sistema krožne ekonomije, okoljskega managementa ali koordinatorja za trajnostni razvoj.

 • Po pristopnem izobraževanju v podjetju, online ali na izobraževalnih mestih EcoSynergy Systema (v državah izvajanja EcoSynergy Systema) popišete Pogodbo o članstvu in izkažete interes po sodelovanju in vstopu v sistem krožne ekonomije EcoSynergy Systema, kjer boste za oddajo svojih surovin, materialov in embalaž,… itn. kot ekološko osveščen član nagrajeni z monetizacijo v algoritmu ECOSS, možnostjo prodaje in nakupa produktov, surovin, materialov, embalaž,… itn.

 • S podpisom ˝Pogodbe o sistemskem prestrukturiranju podjetja v krožno gospodarstvo po EU Direktivah 2020-2030˝ podjetje pridobi možnost Elaborata o prestrukturiranju v krožno ekonomijo, ESG aplikacijo 24/7, strokovno usposabljanje kadrov na področju ravnanja s surovinami, materiali in embalažami,… itn., potrebno tehnično opremljenost za pripravo surovin, materialov za vstop v krožno ekonomijo,… itn. v državah izvajanja EcoSynergy Systema.