Umowa członkowska

POROZUMIENIE
O CZŁONKOSTWIE

Monetyzacja depozytów

MONETYZACJA
DEPOZYTY
WALUTA

Wkrótce

Usługi_sklepu

SKLEP /
USŁUGI

Działalność handlowa i usługowa

Sklep w Słowenii:

 1. Produkty żywieniowe

  Produkty spożywcze członków Systemu EcoSynergy muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi i higienicznymi Republiki Słowenii i Unii Europejskiej, statusem organizacyjnym producenta, jakością produktu, przechowywaniem, przechowywaniem i dystrybucją, datą ważności, reklamacjami i innymi przepisami.

  System EcoSynegy zapewnia wsparcie organizacyjne, finansowe i doradcze, globalną platformę gospodarki o obiegu zamkniętym do wzajemnych połączeń i działania, oceny zadowolenia użytkowników z producentem produktów spożywczych i nie bierze odpowiedzialności za produkty, które członkowie zarabiają w algorytmie ECOSS i wymieniają się między sobą .

  Kontrolę jakości i usług produktów spożywczych przeprowadzają służby kontrolne Republiki Słowenii, a członkowie Systemu EcoSynergy korzystają z aplikacji oceniającej producenta produktu i usługodawcy.

 2. Produkty nieżywnościowe

  Produkty nieżywnościowe członków Systemu EcoSynegry muszą być zgodne z przepisami technicznymi, produkcyjnymi i regulacyjnymi Republiki Słowenii i Unii Europejskiej, zobowiązaniami serwisowymi i gwarancyjnymi, przepisami sanitarnymi i bezpieczeństwa oraz innymi przepisami.

  System EcoSynegy zapewnia wsparcie organizacyjne, finansowe i doradcze, globalną platformę gospodarki o obiegu zamkniętym do wzajemnych połączeń i działania, ocenę zadowolenia użytkowników z producentem produktów nieżywnościowych i nie bierze odpowiedzialności za produkty, które członkowie zarabiają w algorytmie ECOSS i wymieniają się ze sobą Inny.

  Kontrolę jakości i usług produktów nieżywnościowych przeprowadzają służby kontrolne Republiki Słowenii, a członkowie Systemu EcoSynergy korzystają z aplikacji oceniającej producenta produktu i usługodawcy.

 3. Wynajem/udostępnianie produktów

  Produkty w ramach wynajmu/udostępniania nowej gospodarki gospodarki o obiegu zamkniętym mogą być dostarczane w jednostkach dystrybucyjnych, przedstawicielskich lub innych jednostkach producenta/członka Systemu EcoSynergy w Słowenii, bezpośrednio lub online za pośrednictwem globalnego portalu gospodarki o obiegu zamkniętym z międzynarodowym transportem logistycznym usługi także w innych krajach świata.

Działalność serwisowa w Słowenii:

Działalność usługowa firm, niezależnych przedsiębiorców itp. członkowie Systemu EcoSynergy muszą przestrzegać przepisów zawodowych, prawnych i regulacyjnych Republiki Słowenii i Unii Europejskiej lub prawa kraju, w którym System EcoSynergy jest obecny.

System EcoSynegy zapewnia działalności usługowej wsparcie organizacyjne, finansowe, księgowe, zakupowe, kadrowe, prawne, doradcze itp., monitoruje satysfakcję i ocenę Klientów z działalności usługowej oraz nie przyjmuje reklamacji na świadczone usługi.

Rabaty na każdy rodzaj działalności usługowej ustalane są przez usługodawcę w porozumieniu z Systemem EcoSynergy i podawane do publicznej wiadomości na globalnym portalu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w jednostkach biznesowych działalności usługowej.