Umowa członkowska

POROZUMIENIE
O CZŁONKOSTWIE

Monetyzacja depozytów

MONETYZACJA
DEPOZYTY
WALUTA

Wkrótce

Usługi_sklepu

SKLEP /
USŁUGI

INFORMACJE CZŁONKÓW
(Proszę pisać wyraźnie, drukowanymi literami. Informacje mają charakter ściśle poufny. *Informacje obowiązkowe)

Ulica  *
Miejsce  *
Region
Kraj  *
Kod pocztowy.  *

WKRÓTCE

Kontraktowi partnerzy bankowi
Karta bankowa gospodarki o obiegu zamkniętym


Aplikacja mobilna bankowości


Podpisując Umowę Członkowską stajesz się członkiem globalnego Systemu EcoSynergy i wkraczasz w nowe ramy gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich krajach świata oraz akceptujesz następujące warunki uczestnictwa:

 • Każdy członek Systemu EcoSynergy dobrowolnie przekazuje swoje czyste surowce, materiały, opakowania itp. wolne od zanieczyszczeń bakteriologicznych, rozebrane i wyselekcjonowane w kształcie i formie określonej przez System EcoSynergy, nadające się do natychmiastowego wprowadzenia jako surowiec z recyklingu do przemysłu przetwórczego i produkcyjnego.
 • Oglądając pełny film edukacyjny Systemu EcoSynergy zapoznaj się i dowiedz, że Twoje czyste frakcje surowców, materiałów i opakowań będą gotowe do poddania się gospodarce o obiegu zamkniętym zgodnie ze standardami i parametrami okólnika przetwarzania, produkcji i dystrybucji gospodarka.
 • Członkowie Systemu EcoSynergy mogą monetyzować swoje surowce, materiały, opakowania itp., czas, wiedzę, umiejętności pracy, majątek, ruchomości i nieruchomości oraz udostępnianie sprzętu w algorytmie ECOSS.
 • Umowa członkostwa przeznaczona jest dla osób fizycznych, firm, działalności usługowej, stowarzyszeń i potwierdzając warunki uczestnictwa uzyskujesz status członka wraz z indywidualnym numerem członkowskim;
 • Użytkownikowi przysługuje karta bankowo-rekordowa lub aplikacja mobilna gospodarki o obiegu zamkniętym Systemu EcoSynergy z zakontraktowanymi bankami z całego świata; Możesz także zostać członkiem, korzystając z istniejącego banku/karty macierzystej;
 • Jako członek Systemu EcoSynergy posiadający numer członkowski możesz dokonywać wszelkich form monetyzacji, zakupów, sprzedaży oraz uczestniczyć we wszystkich programach Systemu EcoSynergy;
 • Po uzyskaniu numeru członkowskiego jesteś odpowiedzialny za obsługę/użytkowanie/ochronę swojej wartości pieniężnej w algorytmie ECOSS;
 • Z Umową Członkowską i kartą bankową lub aplikacją gospodarki o obiegu zamkniętym EcoSynegy System każdy członek uzyskuje status osoby posiadającej paszport ekologiczny, z którym może wjechać do wszystkich krajów świata, gdzie rozpoczyna się wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym Systemu EcoSynergy, gdzie członkowie mogą partycypować swoją wiedzą i pracą w budowaniu celów gospodarki o obiegu zamkniętym, ochronie środowiska naturalnego i zasobów surowcowych, czystej wody, powietrza i środowiska .
 • W krajach, które zaczynają wprowadzać Certyfikat Rozszerzonej Odpowiedzialności osoby fizycznej lub Certyfikat Rozszerzonej Odpowiedzialności firmy z obowiązkowym przedstawieniem surowców, materiałów, opakowań itp. w gospodarkę o obiegu zamkniętym lub zmniejszyć indywidualny ślad węglowy dla osoby fizycznej, firmy, działalności usługowej, stowarzyszeń i regulacji państwowych dostosowanych do tych procesów, członkowie Systemu EcoSynergy oferują realizację i obniżanie podatków środowiskowych, osiąganie celów środowiskowych i redukcję obciążeń środowiskowych.
 • Wszyscy członkowie Systemu EcoSynergy zostaną poinformowani o ustawodawstwie środowiskowym kraju, jego egzekwowaniu i wdrażaniu, w którym członek jest sygnatariuszem Umowy członkowskiej, a także o aktualnych i przyszłych dyrektywach UE w zakresie ochrony środowiska oraz podpisanych programach Zjednoczonego Królestwa Narody.

System EcoSynergy może jednostronnie zakończyć współpracę umowną w przypadku, gdy sygnatariusz Umowy członkowskiej naruszy postanowienia takie jak:
 • Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń nie uwalnia czystych surowców, materiałów, opakowań lub celowo wykorzystuje naruszenia w celu osiągnięcia wyższej wartości monetyzacji w algorytmie ECOSS;
 • Pomimo ostrzeżeń nie wykonuje czynności czasowych i intelektualnych w ramach Systemu EcoSynergy zgodnie z umową, którą jest zobowiązany wykonać dla tej konkretnej, konkretnej i uzgodnionej pracy;
 • Po jednostronnym rozwiązaniu Umowy członkowskiej, monetyzacja w algorytmie ECOSS karty bankowej członka lub aplikacji Systemu EcoSynergy jest przeliczana na walutę krajową użytkownika według dziennego kursu wymiany, a karta bankowa może być używana wyłącznie jako bank karta;
 • Rozwiązanie Umowy członkowskiej nie wywołuje skutków sądowych ani prawnych w państwie członkowskim i stanowi wyłączną decyzję Systemu EcoSynergy.

Reaktywacja użytkownika i jego karty bankowej może nastąpić w drodze porozumienia z administratorem ochrony środowiska lub w punktach odbioru Systemu EcoSynergy kraju członkowskiego i za zgodą Systemu EcoSynergy.

W przypadku śmierci członka jego monetyzacja w algorytmie ECOSS przechodzi na ustalonego sądowo następcę prawnego.

Po zawarciu Umowy członkowskiej jesteś odpowiedzialny za wszelkie zmiany w zaktualizowanych informacjach o członkostwie i zebranych przychodach w algorytmie ECOSS pod tym numerem członkostwa. Za dostęp, używanie i modyfikację lub niewłaściwe wykorzystanie numeru członkowskiego przez osoby trzecie odpowiada członek, a EcoSynergy System nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie, a członek ma obowiązek terminowo zgłaszać wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszeń na adres e-mail EcoSynergy System.

System EcoSynergy zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowania Umowy członkowskiej dla różnych krajów.

INFORMACJE CZŁONKÓW
(Proszę pisać wyraźnie, drukowanymi literami. Informacje mają charakter ściśle poufny. *Informacje obowiązkowe)

Nazwa przedmiotu  *
Ulica  *
Miejsce  *
Region
Kraj  *
Kod pocztowy.  *

Osoba kontaktowa w firmie

WKRÓTCE

Kontraktowi partnerzy bankowi
Karta bankowa gospodarki o obiegu zamkniętym


Aplikacja mobilna bankowości


Podpisując Umowę Członkowską stajesz się członkiem globalnego Systemu EcoSynergy i wkraczasz w nowe ramy gospodarki o obiegu zamkniętym we wszystkich krajach świata oraz akceptujesz następujące warunki uczestnictwa:

 • Każdy członek Systemu EcoSynergy dobrowolnie przekazuje swoje czyste surowce, materiały, opakowania itp. wolne od zanieczyszczeń bakteriologicznych, rozebrane i wyselekcjonowane w kształcie i formie określonej przez System EcoSynergy, nadające się do natychmiastowego wprowadzenia jako surowiec z recyklingu do przemysłu przetwórczego i produkcyjnego.
 • Oglądając pełny film edukacyjny Systemu EcoSynergy zapoznaj się i dowiedz, że Twoje czyste frakcje surowców, materiałów i opakowań będą gotowe do poddania się gospodarce o obiegu zamkniętym zgodnie ze standardami i parametrami okólnika przetwarzania, produkcji i dystrybucji gospodarka.
 • Członkowie Systemu EcoSynergy mogą monetyzować swoje surowce, materiały, opakowania itp., czas, wiedzę, umiejętności pracy, majątek, ruchomości i nieruchomości oraz udostępnianie sprzętu w algorytmie ECOSS.
 • Umowa członkostwa przeznaczona jest dla osób fizycznych, firm, działalności usługowej, stowarzyszeń i potwierdzając warunki uczestnictwa uzyskujesz status członka wraz z indywidualnym numerem członkowskim;
 • Użytkownikowi przysługuje karta bankowo-rekordowa lub aplikacja mobilna gospodarki o obiegu zamkniętym Systemu EcoSynergy z zakontraktowanymi bankami z całego świata; Możesz także zostać członkiem, korzystając z istniejącego banku/karty macierzystej;
 • Jako członek Systemu EcoSynergy posiadający numer członkowski możesz dokonywać wszelkich form monetyzacji, zakupów, sprzedaży oraz uczestniczyć we wszystkich programach Systemu EcoSynergy;
 • Po uzyskaniu numeru członkowskiego jesteś odpowiedzialny za obsługę/użytkowanie/ochronę swojej wartości pieniężnej w algorytmie ECOSS;
 • Z Umową Członkowską i kartą bankową lub aplikacją gospodarki o obiegu zamkniętym EcoSynegy System każdy członek uzyskuje status osoby posiadającej paszport ekologiczny, z którym może wjechać do wszystkich krajów świata, gdzie rozpoczyna się wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym Systemu EcoSynergy, gdzie członkowie mogą partycypować swoją wiedzą i pracą w budowaniu celów gospodarki o obiegu zamkniętym, ochronie środowiska naturalnego i zasobów surowcowych, czystej wody, powietrza i środowiska .
 • W krajach, które zaczynają wprowadzać Certyfikat Rozszerzonej Odpowiedzialności osoby fizycznej lub Certyfikat Rozszerzonej Odpowiedzialności firmy z obowiązkowym przedstawieniem surowców, materiałów, opakowań itp. w gospodarkę o obiegu zamkniętym lub zmniejszyć indywidualny ślad węglowy dla osoby fizycznej, firmy, działalności usługowej, stowarzyszeń i regulacji państwowych dostosowanych do tych procesów, członkowie Systemu EcoSynergy oferują realizację i obniżanie podatków środowiskowych, osiąganie celów środowiskowych i redukcję obciążeń środowiskowych.
 • Wszyscy członkowie Systemu EcoSynergy zostaną poinformowani o ustawodawstwie środowiskowym kraju, jego egzekwowaniu i wdrażaniu, w którym członek jest sygnatariuszem Umowy członkowskiej, a także o aktualnych i przyszłych dyrektywach UE w zakresie ochrony środowiska oraz podpisanych programach Zjednoczonego Królestwa Narody.

System EcoSynergy może jednostronnie zakończyć współpracę umowną w przypadku, gdy sygnatariusz Umowy członkowskiej naruszy postanowienia takie jak:
 • Pomimo wielokrotnych ostrzeżeń nie uwalnia czystych surowców, materiałów, opakowań lub celowo wykorzystuje naruszenia w celu osiągnięcia wyższej wartości monetyzacji w algorytmie ECOSS;
 • Pomimo ostrzeżeń nie wykonuje czynności czasowych i intelektualnych w ramach Systemu EcoSynergy zgodnie z umową, którą jest zobowiązany wykonać dla tej konkretnej, konkretnej i uzgodnionej pracy;
 • Po jednostronnym rozwiązaniu Umowy członkowskiej, monetyzacja w algorytmie ECOSS karty bankowej członka lub aplikacji Systemu EcoSynergy jest przeliczana na walutę krajową użytkownika według dziennego kursu wymiany, a karta bankowa może być używana wyłącznie jako bank karta;
 • Rozwiązanie Umowy członkowskiej nie wywołuje skutków sądowych ani prawnych w państwie członkowskim i stanowi wyłączną decyzję Systemu EcoSynergy.

Reaktywacja użytkownika i jego karty bankowej może nastąpić w drodze porozumienia z administratorem ochrony środowiska lub w punktach odbioru Systemu EcoSynergy kraju członkowskiego i za zgodą Systemu EcoSynergy.

W przypadku śmierci członka jego monetyzacja w algorytmie ECOSS przechodzi na ustalonego sądowo następcę prawnego.

Po zawarciu Umowy członkowskiej jesteś odpowiedzialny za wszelkie zmiany w zaktualizowanych informacjach o członkostwie i zebranych przychodach w algorytmie ECOSS pod tym numerem członkostwa. Za dostęp, używanie i modyfikację lub niewłaściwe wykorzystanie numeru członkowskiego przez osoby trzecie odpowiada członek, a EcoSynergy System nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie, a członek ma obowiązek terminowo zgłaszać wszelkie naruszenia lub podejrzenia naruszeń na adres e-mail EcoSynergy System.

System EcoSynergy zastrzega sobie prawo do zmiany i dostosowania Umowy członkowskiej dla różnych krajów.