Umowa członkowska

POROZUMIENIE
O CZŁONKOSTWIE

Monetyzacja depozytów

MONETYZACJA
DEPOZYTY
WALUTA

Wkrótce

Usługi_sklepu

SKLEP /
USŁUGI

Aplikacja ESG 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

W Unii Europejskiej i niektórych krajach spoza Unii Europejskiej Inicjatywa ESG weszła w fundament działalności gospodarczej, bankowej i handlowej (Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju – CSRD), których muszą przestrzegać wszystkie osoby prawne ze wszystkich krajów objętych stowarzyszeniem.

Ankieta/aplikacja ESG 24/7 w ramach Systemu EcoSynergy najskuteczniej uchwyciła i wdrożyła monetyzację materiałów, surowców, opakowań itp. w firmach/osobach prawnych w algorytmie ECOSS i umożliwiła firmom wypełnienie ankiety pod względem danych, jakości i treści w formie ankiety on-line, jej aktualizację i uzupełnienie pod względem merytorycznym dla wszystkich certyfikowanych użytkowników, takich jak rodzic i upoważnione banki, instytucje podatkowe i audytorskie oraz uprawnione służby kontrolne.

EcoSynergy System uzupełnił ankietę o dodatkowy komentarz do pytań oraz końcowe podsumowanie dla łatwiejszego zrozumienia procesów zachodzących w firmie i uczyniło ją bardziej akceptowalną dla prawnie wiążących firm w okresie 2023-2030.

Ratingi wprowadzane przez System EcoSynergy do firm wskazują na wzrost informacji zwrotnej i zainteresowanie firm aktywną rolą wypełniania treści ankiety ESG.

Spółki produkcyjne, handlowe i usługowe zgodnie z dyrektywą UE (Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju – CSRD) od 2021 roku muszą dostosować się do legislacji ESG, którą EcoSynergy System oferuje w ramach ”Umowy dotyczące restrukturyzacji systemowej przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym zgodnie z dyrektywami UE 2020-2030½.

Kwestionariusz ESG jest dostępny jako Aplikacja ESG 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla których aktualizacja kwestionariusza (up-grade), edukacja, zarządzanie ekologiczne/środowiskowe, monetyzacja surowców, materiałów, opakowań itp., sprzęt do zbierania, logistyka itp. Całodobowo zapewnia System EcoSynergy.

Aplikacja online kwestionariusza ESG w ramach „Umowy o systemowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym zgodnie z Dyrektywami UE 2020-2030” zapewnia firmie dostęp do zielonych kredytów, kredytów na restrukturyzację przedsiębiorstwa do gospodarki o obiegu zamkniętym gospodarka, zasoby finansowe i lepsze ratingi banków RWA (aktywa ważone ryzykiem), status firmy.

System EcoSynergy regularnie informuje i informuje wszystkich użytkowników aplikacji ESG 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu o zmianach w obszarze środowiskowym, społecznym i społecznym, uzupełnieniach i aktualizacjach aplikacji, chroniąc ich w ten sposób przed zmianami gospodarczymi i innymi zmianami na rynku.