Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Ostale oblike sodelovanja

EcoSynergy System nudi tudi druge oblike sodelovanja:

  • EcoSynergy System svojim članom v vsaki državi omogoča, da lahko prevzamejo/ohranijo/renovirajo/investirajo v zapuščine posameznikov, skupin ali podjetij, ki nimajo pravnih naslednikov ali želijo ohraniti kot zgodovinsko vrednost za bodoče rodove vsebine, kot so: muzeji, galerije, zbirke, arhivi, habitati,… itn..

  • Koncept EcoSynergy Systema je ohranjanje čistega okolja, vode in zraka in v tem duhu lahko člani EcoSynergy Systema v ohranjanje/zaščito ali varovanje prenesejo ali monetizirajo v algoritem ECOSS gozdne, poljske, vodne in ostale površine, ki ohranjajo celovitost in biodiverziteto specifičnih okolij, kopen in morij.

  • Monetizacija v algoritem ECOSS posameznika, skupnosti, podjetij v sporih, delniških paketih delniških družb, skupnih lastninah idealnih deležev ali podedovanih pravicah in pogodbenih časovnih pravic preužitka,… itn..

  • Z monetizacijo v algoritem ECOSS materialov, surovin, embalaž,… itn. si učenci osnovnih, srednjih, poklicnih, strokovnih in ostalih šol pridobijo možnost koriščenja ECOSS monetizacije za izvedbo končnih in maturantskih izletov, obiskov muzejev, filmskih, gledaliških, opernih in glasbenih predstav,… itn..

  • Industrija motornih vozil (avtomobili, motorji, kolesa z motorji, itn.) z vključevanjem šolajočih otrok pri zbiranju surovin, materialov, embalaž,… itn. v krožno ekonomijo ponuja brezplačno opravljanje vozniškega izpita, izobraževanje varnosti v prometu, uvajanje novih prometnih smeri, digitalno izobraževanje, podarja kolesa in kolesarsko mobilnost, kolesa z motorji, športno opremo, mobilno elektrifikacijo in digitalizacijo mobilnih sredstev,… itn..

  • Podjetja, ki vključujejo trajnostni razvoj ESG Iniciative v svoje sisteme, lahko svoje monetizirane surovine, materiale in embalaže v algoritmu ECOSS namenijo kot štipendijo šolajoči mladini, bodočim strokovnim kadrom kot potencialom različnim delovnim mestom.

  • Donacije članov EcoSynergy Systema v vseh državah sveta kot pomoč ob naravnih nesrečah, potresih, vremenskih in klimatskih nezgodah kjerkoli po svetu in donacije društvom in skupnostim, kateri programi služijo homogeniziranju družbe.


Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na https://ecosynergysystem.com, elektronski pošti: info@ecosynergysystem.com oziroma na info enotah, kjer je EcoSynergy System prisoten.