Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Najem (“sharing”) opreme

V najem ˝sharing˝ opreme vstopa vsa tehnična oprema (IT oprema, multimedijska oprema, bela tehnika, prevozna sredstva, strojna oprema,… itn.).

Za člane EcoSynergy Systema, ki vstopajo v najem/sharing opreme:

 • Najem/sharinga opreme lahko člani mesečne obroke plačujejo v nacionalni valuti svoje države ali z oddajo surovin, materialov, embalaž,… itn. monetiziranih v algoritem ECOSS.

 • Najem/sharing v EcoSynergy Systemu je tako cenejši kot nakup produkta na obroke v nacionalni valuti ali leasing produkta.

 • Garancijska doba za produkt, zavarovanje plačila obrokov, servisna kontrola uporabe produkta v najemu/sharingu ali reklamacije so vključeni v storitev najema/sharinga proizvajalca člana EcoSynergy Systema.

 • Po končanju dobe uporabe najema/sharinga opreme uporabnik le-to vrne v EcoSynergy System, s tem zaključi obveznosti iz naslova najema/sharinga, pridobi bonuse za pravilno in odgovorno ravnanje in uporabo produkta ter lahko vstopi v nov najem/sharing produktov.

 • Člani lahko menjajo produkte znotraj časovnega obdobja najema/sharinga produkta z novimi ali izboljšanimi modeli, v kolikor so do sedaj pravilno in odgovorno uporabljali in ravnali s produktom iz naslova ˝pravilnika najema/sharinga opreme EcoSynergy Systema˝.


Za podjetja, ki vstopajo v najem/sharing opreme:

 • Podjetja, ki vstopajo v najem/sharing strojne opreme, proizvodne linije, proizvodne opreme, opreme za krožno ekonomijo, transportnih in namenskih vozil, IT in multimedijske opreme, pisarniške opreme,… itn., lahko svoje masne tokove surovin, materialov, embalaž,… itn., ki jih podjetje organizirano selekcionira in čiste, razstavljene po vrsti materiala monetizira v algoritem ECOSS in uporabi za plačila mesečnih obrokov najema/sharinga opreme.


Za podjetja, ki dajejo produkte v najem/sharing:

Proizvodna in prodajna podjetja:

 • Vsi tehnični produkti namenske in široke uporabe vstopajo v sistem najema/sharinga novega okvira ekonomije krožnega gospodarstva, tako da podjetje/proizvajalec ohranja za čas najema/sharinga lastništvo nad produktom in dobi poravnane vse obveznosti iz naslova proizvodnje produkta od EcoSynergy Systema, predno je produkt pripravljen za transport iz tovarne proizvajalca. Končni uporabnik po končanju obdobja najema/sharinga vrne proizvajalcu produkt s transportno embalažo v celoti nazaj in le-ta ne predstavlja ekološke/okoljske obremenitve v državi uporabnika.

 • Proizvajalec v strukturo svojih produktov, ki jih daje v najem/sharing lahko vključi do 40 % čistih recikliranih materialov s kontroliranim poreklom (EU Direktiv: Evropskega zelenega dogovora, Evropskega akcijskega načrta za krožno ekonomijo (CEAP)) dobavljenih s strani EcoSynergy Systema preko algoritma ECOSS monetizacije in si s tem zniža proizvodne stroške, ekološke/okoljevarstvene takse, zniža stroške Certifikata podaljšane odgovornosti proizvajalca (PRO Certifikat), Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM, zniža ogljični odtis in dostopa do emisijskih kuponov EcoSynergy Systema ter produkti pridobijo status zelene ekonomije.

 • Proizvajalci, ki vključujejo svoje produkte v najem/sharing dobijo poravnane vse obveznosti iz naslova proizvodnje produkta v celoti do prevzema le-tega na dvorišču proizvajalca oziroma po dogovoru. EcoSynergy System pa z zavarovalnimi družbami in bančnimi partnerji kontrolira uporabo produkta v času najema/sharinga, plačilo mesečnih obrokov do izteka najema oziroma pogodbenega roka in vračilo produkta s transportno embalažo nazaj proizvajalcu.

 • Z vstopom proizvajalcev v nov okvir ekonomije krožnega gospodarstva sharinga produktov EcoSynergy Systema in z ohranjanjem lastništva v celotni dobi najema nad produkti, proizvajalci ne kršijo dosedanjih podpisanih finančnih pogodb in obvez iz naslova zakupa letnih proizvodnih kapacitet mednarodnih finančnih inštitucij, distribucijskih in zastopniških pogodb in komercialnih dogovorov. V najemnem/sharing sistemu EcoSynergy Systema vsi dosedanji poslovni akterji ohranjajo svojo vlogo oziroma pozicijo na trgu.

 • Za proizvajalce, ki dajejo svoje produkte v sistem najema/sharinga novega okvira ekonomije krožnega gospodarstva EcoSynergy Systema, pridobijo nižje carinske stopnje ˝Carbon Border Adjustment Mechanism-a˝ (CBAM).

 • Nov promocijski in marketinški kanal za promocijo svojih produktov skozi elektronske/digitalne medije, socialna omrežja, okoljske promocije, direktne kontakte s člani in podjetji, ki sodelujejo z EcoSynergy Systemom v vsaki državi.

 • Zeleni status podjetja z upoštevanjem ˝Pogodbe o sistemskem prestrukturiranju podjetja v krožno gospodarstvo po EU direktivah 2020-2030˝  z vključeno ESG aplikacijo 24/7.