Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Monetizacija v algoritem Ecoss

V EcoSynergy Systemu lahko monetizirate:

 • Vse materiale, surovine, embalaže,… itn. (vsak material samostojno, brez bakterioloških primesi in brez sestavljenih komponent po specifikaciji na zbirnih centrih EcoSynergy Systema).
 
 • Embalaže živilskih produktov (embalaže prehranskih izdelkov, pekarskih, povrtninskih, sadnih, mlečnih, slaščičarskih, hlajenih, zmrznjenih, konzerviranih, dehidriranih, vakumiranih,… itn. proizvodov, steklena, plastična, aluminijska embalaža pijač,…itn.) kot tudi transportna in spremljajoča embalaža v transportu in dostavi do končnega uporabnika.
 
 • Neživilski produkti z embalažo (mali gospodinjski aparati, elektronika, računalniki, video-avdio aparati, IT oprema, gradbena in strojna oprema, oprema za dom in gospodinjstvo, pohištvena oprema, transportna oprema, …itn.).
 
 • Inovacije in izboljšave na strojni opremi, tehničnih postopkih, strukturah materialov, kemičnih procesih in postopkih, medicinskih, laboratorijskih inovacijah in izboljšavah,… itn., ki jih posameznik ne more implementirati, registrirati ali vnovčiti v obstoječem sistemu.
 
 • Patente, ki potrebujejo finančno, marketinško podporo, pogodbeno povezovanje ali ciljno usmerjeno strateško partnerstvo z določenim proizvajalcem ali uporabnikom.
 
 • Izume, ki imajo vpliv na okolje, družbo, etiko, moralo in so namenjeni dobrobiti in dvigu zavesti vseh ljudi na svetu.
 
 • Svojo delno ali polno časovno aktivnost pri zbiranju surovin, materialov, embalaž,… itn., udeležbo v organiziranih čistilnih akcijah v sodelovanju z državnimi komunalnimi podjetji, promocijskimi čistilnimi akcijami sponzoriranimi s strani podjetij, pomoč strankam za lažjo in hitrejšo manipulacijo razvrščanja surovin, materialov in embalaž v EcoSynergy System zbirnih centrih, aktivnosti v demontažnih/razstavljalnih enotah EcoSynergy Systema, pomoč pri sezonskih in začasnih opravilih v kmetijstvu, storitveni dejavnosti in industriji,… itn..
 
 • Strokovne in intelektualne usluge oziroma storitve pri izobraževanju, svetovanju, predstavitvah, predavanjih, konferencah, video konferencah, intervjujih, strokovnih in ekoloških/okoljskih izobraževanjih za mladino, odrasle osebe in upokojence, …
 
 • Deakumulacija surovin in materialov iz gradbeništva (npr. bakrene žice, kabli, vodovodne inštalacije, beton in armature,… itn.) kot tudi konstrukcije zgradb z uporabo strojne opreme EcoSynergy Systema (z drobilci kamna, betona in zidakov za posipne materiale, stacionarna in mobilna shredder oprema, stacionarna in mobilna stiskalna oprema,… itn.), v industriji (industrijske hale, nefunkcionalna industrijska oprema,… itn.), sanacija degradiranega okolja (divja odlagališča, zapuščeni objekti, rušenje stavb v mestih in ostalih okoljih),… itn..
 
 • V algoritem ECOSS lahko monetizirate tudi knjižne zbirke, slike, žlahtne kovine, športno opremo, transportna in motorna vozila, nepremičnine (hiše in stanovanja), zemljišča, vikende in gozdove, vodne, mineralne in surovinske zemeljske vire,… itn..
 

Kako pridobiti in uporabiti algoritem ECOSS?

Državljani vsake države se lahko včlanijo s Pogodbo o članstvu v EcoSynergy System online in številčnost pristopa posamezne države pomeni, da prioritetno uvrstimo državo v postavitev celotnega sistema krožne ekonomije EcoSynergy  Systema.

ECOSS je algoritem menjalnega razmerja surovin, materialov, embalaž, uporabnih dobrin,… itn. kot oddana lastnina članov EcoSynergy Systema v vseh državah sveta.

Prostovoljno vložena lastnina/premoženje članov EcoSynergy Systema predstavlja stabilnost algoritma ECOSS, katerega namen je ohranjanje čistosti okolja, zraka in vode kot zapuščina za bodoče generacije. 

Kot član EcoSynergy Systema iz katere koli države lahko monetizirate nacionalne valute v algoritem ECOSS:

 1. V državah, kjer je EcoSynergy System že pričel delovati, lahko z algoritmom ECOSS kupujete v živilskih in neživilskih trgovinah članov EcoSynergy Systema, storitvenih poslovalnicah, online nakupih, nakupih recikliranih surovin in materialov za proizvodne procese v katerih morajo podjetja v Evropski uniji v letu 2023 že pričeti vključevati do 40 % recikliranih materialov v strukturi novih proizvedenih produktov.

 2. V državah, kjer EcoSynergy System še ni prisoten, lahko postanete član in opravljate monetizacijo izbranih/določenih valut in opravljate online nakupe ali pretvorite algoritem ECOSS v surovine in materiale, ki jih potrebujete za proizvodne procese, znižate stroške Certifikata podaljšane odgovornosti proizvajalca (PRO Certifikat) za izpolnitev EU Direktiv Evropskega zelenega dogovora, Evropskega akcijskega načrta za krožno ekonomijo (CEAP);
  –  Za nakup emisijskih kuponov EcoSynergy Systema;

  –  Za prodajo in promocijo produktov v novem okviru krožne ekonomije, najema/sharinga opreme, ki predstavlja povsem nov marketinški kanal – le-ta podjetja pozicionira v okvir zelenih podjetij in ki s svojimi produkti ne obremenjujejo okolja, zraka in vode (ESG Iniciativa – EU Direktiva korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju (CSRD)) in s prodajo ali sharingom produktov vaše podjetje čisti okolje.

 3. Za člane EcoSynergy Systema, ki svoje produkte prodajajo v Evropi in bodo njihovi produkti v carinskem postopku vključeni v ˝Carbon Border Adjustment Mechanism˝ (CBAM) bodo plačali znižano carinsko stopnjo. Z vključenostjo čistih recikliranih surovin zbranih znotraj Evropske unije v proizvodne procese in produkte proizvajalcev izven Evropske unije pa poleg znižanja CBAM-a, znižujejo še stroške Certifikata podaljšane odgovornosti proizvajalca. Proizvajalci izven Evropske unije pridobijo s Pogodbo o sodelovanju z EcoSynergy Systemom potrdilo, da njihovi produkti ob prodaji ali sharingu po uporabi ali koncu tehnične izrabljenosti (produkti in spremljajoča tehnična embalaža) ne bodo postali breme evropskih komunalnih sistemov. S Pogodbo o sodelovanju bodo lahko evropskim regulatornim organom potrdili svojo okoljsko in ogljično nevtralnost znotraj držav Evropske unije in držav, ki le-te regulative uvajajo v svojo pravno zakonodajo.

 4. Online člani EcoSynergy Systema lahko z monetizacijo v algoritem ECOSS pridobijo nepremičnine v svoji ali drugih državah, kjer je EcoSnergy System pridobil, monetiziral in ponudil svojim članom nepremičnine, premičnine, iskanje kadrov, marketinško promocijo in plasma produktov,… itn..

 5. Člani EcoSynergy Systema iz različnih držav sveta, različnih znanj in strokovnih usposobljenosti lažje in hitreje pridobijo nova delovna in bivalna okolja v drugih državah, družbenih okoljih in podjetjih.