Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Fizične osebe / posameznik

Vse, kar nas obdaja je narejeno ali ustvarjeno iz materialov, ki jih lahko recikliramo. Materiali, ki jih ima v posesti posameznik, skupnost ali družina, pravilno pripravljeni, očiščeni, sortirani, razstavljeni lahko preidejo v zbirne centre krožne ekonomije.  

Vsi oddani materiali, surovine in embalaže,… itn. se v krožni ekonomiji EcoSynergy Systema monetizirajo.

Vsak posameznik, družina ali skupnost s svojim načinom življenja in dela ustvarja/proizvaja odpadke in neuporabno opremo.

V kolikor jih kot materiale pravilno in primerno sortira, očisti, razstavi ali demontira, jih lahko kot svojo lastnino monetizira v novem okviru ekonomije krožnega gospodarstva, ki ga je razvil EcoSynergy System.

Vse embalaže ali materiali, ki ˝ležijo˝ na ulicah mest, mestnih parkih, kleteh in podstrešjih,… itn. lahko očiščene monetizirate kot svojo lastnino.

Z vsemi nakupi v trgovini, tako živilskih kot neživilskih produktov, tehničnih predmetov in kakršnekoli opreme,… itn. postanete lastnik tako produkta kot tudi embalaže.

Z nakupom ste poravnali/poplačali tudi vse davčne obveznosti do države. Lastništvo imate v posesti toliko časa, dokler ga prostovoljno ne odvržete ali oddate v zabojnik državnega komunalnega podjetja. Po tem le-ta postane last države. Za to oddajo vaše lastnine vam državno komunalno podjetje vsak mesec izstavi račun za ravnanje in manipulacijo z vašimi odpadnimi materiali in embalažo. 

Dobrobiti za posameznika, skupnost in družine v EcoSynergy Systemu:

 • Posameznik lahko monetizira paleto materialov (več vrst stekla, več vrst plastike, aluminijske, železne, bakrene materiale, papir, karton, tetrapak,… itn. več kot 45 uporabnih frakcij materialov oziroma surovin) kot tudi svoj čas (npr. čistilne akcije komunalnih podjetij in promocijske čistilne akcije, čistilne akcije sponozorskih podjetij, čistilne akcije društev in asociacij, delo po pogodbi, sezonsko delo,… itn.) ali svoje znanje (npr. inštrukcije za šolsko mladino, predavanja, honorarno delo,… itn.).

 • S sodelovanjem in izobraževanjem v EcoSynergy Systemu lahko pridobite pomemben status okoljskega skrbnika/skrbnika varstva okolja v svojem okolju in z monitoringom okolja, spodbujanjem in informiranjem občanov o delovanju krožne ekonomije, pravilnem sortiranju in dobrobitih za posameznika, vodenju čistilnih akcij (državnih komunalnih podjetij in promocijskih-zasebnih podjetij) in kategorizaciji območij potrebnih za čistilne akcije, parkov, divjih odlagališč, čistosti komunalnih otokov,… itn., za kar ste nagrajeni z monetizacijo v algoritmu ECOSS.

 • Vse, kar odložite v državni komunalni zabojnik je odpadek, kar oddate prostovoljno v krožno ekonomijo EcoSynergy Systema pa je surovina za ponovno uporabo. Z oddajo surovin boste nagrajeni s proizvodno ceno produktov od živilske in neživilske industrije, s strani EcoSynergy System-a pa kot ekološko osveščeni z monetizacijo v algoritmu ECOSS.

 • Z monetizacijo v algoritmu ECOSS pridobite možnost najema/sharinga ali nakupa opreme, kot je:  IT oprema, mobilna telefonija, multimedijska oprema, bela tehnika,… itn. po proizvodnih cenah.

 • Kot član EcoSynergy Systema ste upravičeni do avtomatskega popusta pri paleti storitvenih dejavnosti, kot so: fizerstvo, kemična čistilnica, optika, avtopralnica, zdravstvene storitve, pravne, svetovalne soritve,… itn. v višini od 5 do 35% glede na vrsto dejavnosti. Storitvena dejavnost uporabnikom bančno-evidenčne kartice krožne ekonomije EcoSynergy Systema nudi minimalno od 5 do 30 % popusta na opravljeno storitev.

 • Z bančno-evidenčno kartico krožne ekonomije ali mobilno aplikacijo EcoSynergy Systema lahko opravljate vse bančne storitve. Vse surovine, materiale in embalaže, vaše časovne in intelektualne aktivnosti monetizirane v algoritmu ECOSS lahko uporabite za nakup in prodajo živilskih in neživilskih produktov in opreme, koristite popuste v storitveni dejavnosti (npr. frizerski salon, kemična čistilnica, optika, avtopralnica,…itn.), opravite nakup in prodajo ECOSS-a preko ATM bančnih avtomatov v državi, kjer je EcoSynergy System prisoten ali preko aplikacije, kjer lahko ECOSS prodate, prenesete ali zastavite za svoje potrebe.

 • Z vstopom v krožno ekonomijo Ecosynergy Systema boste pridobili možnost zmanjšanja ali odprave bodoče letne okoljske takse iz naslova izpustov CO2 emisijskih plinov, vračila vaših surovin v krožno ekonomijo v sklopu Certifikata podaljšane odgovornosti posameznika, ki ga bodo države EU vpeljale do leta 2030.

 • S podpisom Pogodbe o članstvu se pridružite največji interesno rastoči skupnosti v vseh državah sveta, ki jim čisto okolje, zrak, voda in ohranjanje naravnih resursov predstavljajo preživetje v prihodnosti.

 • Vsak član EcoSynergy Systema pridobi kolektivno boniteto globalno povezane skupnosti z aktivno interaktivno vlogo.

 

Obveznosti posameznika, skupnosti in družine:

Vsak posameznik, družina ali skupnost, ki želi postati član EcoSynergy Systema je priporočljivo, da opravi pristopno izobraževanje, se seznani in nauči kako prepoznati različne vrste materialov, kako jih pripraviti, shranjevati, očistiti in oceniti njihovo vrednost z uporabo diagnostike skenerja in kaj vse lahko monetizira.

 • Po pristopnem izobraževanju podpišete Pogodbo o članstvu in izkažete interes po sodelovanju in vstopu v sistem krožne ekonomije EcoSynergy Systema, kjer boste za oddajo svojih surovin, materialov in embalaž kot ekološko osveščen član nagrajeni z monetizacijo v algoritmu ECOSS.

 • EcoSynergy System je organizirana skupnost s pravili delovanja v Pogodbi o članstvu, ki povezuje posameznika, družine, skupnosti, storitveno dejavnost, proizvodnjo, trgovino, bančni sistem,… itn. v medsebojne aktivnosti, izmenjave dobrin, uslug in storitev med člani in s sistemom monetizacije v algoritmu ECOSS usklajuje medsebojna razmerja vrednosti članov skupnosti.

 • Po pristopnem izobraževanju in podpisano Pogodbo o članstvu ste upravičeni do bančno-evidenčne kartice ali aplikacije krožne ekonomije EcoSynergy Systema in lahko pričnete z oddajo surovin in materialov, embalaž,… itn. v organiziran sistem krožne ekonomije z monetizacijo, uporabo bančnih storitev, nakupi v fizičnih in online trgovinah (v državah, kjer Ecosynergy System še ni prisoten, se lahko opravijo online nakupi, nakupi in prodaja ECOSSa, transfer ECOSSa, itn.).