Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

ESG aplikacija 24/7

V Evropski uniji in določenih državah izven Evropske unije je v temelj ekonomske, bančne in komercialne aktivnosti vstopila ESG Iniciativa (Direktiva o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju – CSRD), ki jo morajo upoštevati vsi pravni subjekti vseh asociativnih vključenih držav.

ESG vprašalnik/aplikacija 24/7 v sklopu EcoSynergy Systema je najbolj učinkovito zajel in implementiral monetizacijo materialov, surovin, embalaž,… itn. v podjetjih/ pravnih subjektih v algoritem ECOSS in omogočil, da podjetja vprašalnik podatkovno, kvalitativno in vsebinsko izpolnijo v obliki online vprašalnika, ga vsebinsko nadgrajujejo in dopolnjujejo za vse certificirane uporabnike, kot so matične in pooblaščene banke, davčne in revizorske inštitucije in pooblaščene inšpekcijske službe.

EcoSynergy System je vprašalnik dopolnil z dodatnim komentarjem ob vprašanjih in končnim povzetkom za lažje razumevanje procesov v podjetju in le-tega naredil bolj sprejemljivega za pravno obvezujoča podjetja v obdobju 2023-2030.

Bonitete, ki jih uvaja EcoSynergy System podjetjem, kažejo na povečano povratno odzivnost in interes podjetij po aktivni vlogi izpolnitve vsebine ESG vprašalnika.

Proizvodna, komercialna in storitvena podjetja po EU direktivi (Direktiva o korporativnem poročanju o trajnostnem razvoju – CSRD) od leta 2021 morajo upoštevati ESG zakonodajo, ki jo EcoSynergy System nudi v sklopu ˝Pogodbe o sistemskem prestrukturiranju podjetja v krožno gospodarstvo po EU direktivah 2020-2030˝.

ESG vprašalnik je dosegljiv kot ESG aplikacija 24/7 za katero nadgradnjo vprašalnika (up-grade), izobraževanje, ekološki/okoljski management, monetizacijo surovin, materialov, embalaž,… itn., opremo za zbiranje, logistiko,… itn. 24/7 nudi EcoSynergy System.

Online aplikacija ESG vprašalnika v sklopu ˝Pogodbe o sistemskem prestrukturiranju podjetja v krožno gospodarstvo po EU direktivah 2020-2030˝ nudi podjetju pristop do zelenih kreditov, kreditov za prestrukturiranje podjetja v krožno ekonomijo, finančnih virov in boljši bančni boniteti RWA (risk-weighted assets) statusa podjetja.

EcoSynergy System vse uporabnike ESG aplikacije 24/7 redno obvešča in informira o spremembah na okoljskem, družbenem in socialnem področju o dopolnitvah in nadgradnji aplikacije in jih s tem zaščiti pred ekonomskimi in drugimi spremembami na trgu.