Pogodba o članstvu

POGODBA
O ČLANSTVU

Monetizacija depozitov

MONETIZACIJA
DEPOZITOV
VALUT

Prihaja kmalu

Trgovina_storitve

TRGOVINA /
STORITVE

Društva

Društva, interesne skupine in asociacije združujejo interes posameznika po specifičnem delovanju na točno določenem področju (npr. okoljevarstvena, gasilska, humanitarna, kmetijska, športna, medicinska, mladinska, študentska, turistična, obrtniška društva, društva upokojencev, nevladna organizacija,… itn.).

Vsa interesna društva sledijo podobnim ciljem, kot so:

 • povečanje število članov,
 • ugled društva oziroma asociacije s svojimi aktivnostmi,
 • finančna stabilnost,
 • promocija društva skozi člane,
 • in vpliv društva na družbeno okolje.

EcoSynergy System v vsaki državi vključuje vse prebivalce od 5 do 95 leta starosti, kar pomeni, da je posredno prisotna v vseh organizacijah, društvih in asociacijah. 

Dobrobiti za društva, interesne skupine in asociacije:

 • Vsako društvo kot član EcoSynergy Systema lahko vse svoje materiale, embalaže ali neuporabno opremo odda v zbirne centre EcoSynergy Systema in jih monetizira v algoritmu ECOSS in s tem pridobi dodatna finančna sredstva za delovanje svojega društva.

 • Oddane surovine, materiale in embalaže,… itn., ki jih v sistem krožne ekonomije oddajajo člani posamično, lahko prenesejo iz svojih bančno-evidenčnih kartic krožne ekonomije EcoSynergy Systema na člansko kartico društva.

 • Nakup opreme za delovanje društva po proizvodnih-tovarniških cenah od pisarn, rekvizitov, opreme,… itn. za člane EcoSynergy Systema.

 • Donacije preko ECOSS monetizacije surovin, materialov in embalaž,… itn. od podjetij, posameznikov in storitvenih dejavnosti članov EcoSynergy Systema.

 • Brezplačna promocija in oglaševanje preko multimedijskih ekranov v zbirnih centrih EcoSynergy Systema, na avtomatskih zabojnikih za oddajo embalaž, socialnih omrežjih in mobilnih telefonskih aplikacijah EcoSynergy Systema.

 • Animacija za pristop in včlanitev novih članov društev skozi ciljno usmerjeno informiranje članov v matični državi in širše preko socialnih omrežij EcoSynergy Systema.

 • Širjenje ekološke/okoljevarstvene zavesti pomeni dvig ugleda društva v okolju, kjer deluje in spodbuja člane k spremembi zavesti o trajnostnem razvoju ohranjanja čistega zraka, vode in okolja.

 • EcoSynergy System vse člane redno obvešča in informira o spremembah na okoljskem, družbenem in socialnem področju in jih s tem zaščiti pred ekonomskimi in drugimi spremembami na trgu.

 • Vsak član EcoSynergy Systema pridobi kolektivno boniteto globalno povezane skupnosti z aktivno interaktivno vlogo.

Obveznosti društev, interesnih skupin in asociacij:

 • Vsako društvo je priporočljivo, da opravi pristopno izobraževanje o krožni ekonomiji EcoSynergy Systema na informacijskih predstavitvah podjetja EcoSynergy System (v kolikor je v vaši državi EcoSynergy System že prisoten), na lokaciji vašega društva ali na online predstavitvenem portalu EcoSynergy Systema.

 • Po pristopnem izobraževanju popišete Pogodbo o članstvu in izkažete interes po sodelovanju in vstopu v sistem krožne ekonomije EcoSynergy Systema, kjer boste za oddajo svojih surovin, materialov in embalaž,… itn. kot ekološko osveščen član nagrajeni z monetizacijo v algoritem ECOSS in bonitetami EcoSynergy Systema.

 • S Pogodbo o članstvu društvo pridobi bančno-evidenčno kartico in aplikacijo krožne ekonomije EcoSynergy Systema, s katero lahko evidentira oddane surovine, materiale, embalaže in opremo,… itn., jih monetizira v algoritem ECOSS in s tem pridobi možnost nakupa/prodaje, najema/sharinga opreme in ostale bančne storitve.