ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ ecoss.net เราให้บริการแก่คุณภายใต้ประกาศ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ("ข้อตกลง") นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการ ecoss.net ใดๆ (เช่น บทวิจารณ์ของลูกค้า) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎ แนวทาง นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับบริการดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ เว็บไซต์/พอร์ทัล ecoss.net ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหน้านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยการเข้าถึง เรียกดู หรือใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการต่อ

 

การใช้เว็บไซต์

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือคุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ecoss.net ให้สิทธิ์อนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และไม่ผูกขาดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์โดยการแสดงไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการรับสินค้าที่ขายบน เว็บไซต์ - ร้านค้าที่มีอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร กิจกรรมการบริการ การแบ่งปันอุปกรณ์ การแลกเปลี่ยนสินค้า การใช้แอปพลิเคชัน ESG ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การสร้างรายได้จากการฝากสกุลเงิน เวลาและความรู้ การสร้างรายได้/การเลิกสร้างรายได้/การโอนอัลกอริทึม ECOSS ระหว่างสมาชิก ฯลฯ และไม่ใช่เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือใช้ในนามของบุคคลที่สามใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจาก ecos.net การละเมิดข้อตกลงนี้จะส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตที่ได้รับในย่อหน้านี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในย่อหน้าข้างต้น คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ขาย ให้เช่า ส่งต่อ สร้างอนุพันธ์ แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน แยกส่วนหรือใช้ประโยชน์จากไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้ ยกเว้นในกรณีที่ ecos.net โดยชัดแจ้ง อนุญาตสิ่งนี้เป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือใช้เว็บไซต์ในทางใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทอื่น เว้นแต่ ecos.net จะอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง Ecoss.net ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการให้บริการ ยุติบัญชี และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากเชื่อว่าการกระทำของลูกค้าฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ ecos.net คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่ายหรือเผยแพร่เนื้อหา ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ผ่านไซต์นี้ที่ (a) ละเมิดหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ; (b) เป็นการหมิ่นประมาท ข่มขู่ ใส่ร้าย ลามก อนาจาร ลามกอนาจาร หรืออาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ หรือ (c) รวมถึงจุดบกพร่อง ไวรัส เวิร์ม กับดัก ม้าโทรจัน หรือรหัสหรือคุณสมบัติที่เป็นอันตรายอื่น ๆ Ecoss.net อาจกำหนดรหัสผ่านและการระบุบัญชีให้คุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บางส่วนของไซต์นี้ได้ แต่ละครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตน คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ ecoss.net จะไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการอนุญาตหรือแหล่งที่มาของ การเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้โดยใครก็ตามที่ใช้รหัสผ่านและรหัสประจำตัวที่มอบหมายให้คุณในตอนแรก ไม่ว่าคุณจะอนุญาตการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้จริงหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสื่อสารและการส่งข้อมูลทั้งหมดและทั้งหมด ภาระผูกพัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพันทางการเงิน) ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของรหัสผ่านและการระบุตัวตนที่ได้รับมอบหมายให้กับคุณ คุณต้องแจ้งให้ Ecoss.net ทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลประจำตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดอื่นใดหรือการละเมิดความปลอดภัยของไซต์นี้

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ กราฟิก ไอคอนปุ่ม รูปภาพ การบันทึกเสียง และซอฟต์แวร์ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นของ ecoss.net แต่เพียงผู้เดียว การรวบรวม การแก้ไข และการรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ (“การรวบรวม”) เป็นของ ecoss.net แต่เพียงผู้เดียว ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") เป็นทรัพย์สินของ ecos.net เนื้อหา การรวบรวม และซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ โลโก้ สโลแกน ชื่อทางการค้าหรือคำพูดอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของ ecoss.net ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลที่สาม ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ ecoss.net โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งโดยเด็ดขาด คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีตราสินค้า ecoss.net หรือในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสน คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ ecoss.net ในลักษณะใด ๆ ที่ดูหมิ่นหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ecoss.net

 

การสิ้นสุดและผลของการสิ้นสุด

นอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่นๆ แล้ว ecoss.net อาจยุติข้อตกลงนี้ทันทีหรือเพิกถอนสิทธิ์ใดๆ หรือทั้งหมดของคุณที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการยุติข้อตกลงนี้ คุณจะต้องหยุดการเข้าถึงและใช้งานไซต์ทั้งหมดทันที และ ecoss.net จะเพิกถอนรหัสผ่านและการระบุบัญชีทั้งหมดที่ออกให้แก่คุณทันที นอกเหนือจากการเยียวยาทางกฎหมายหรือทางยุติธรรมอื่น ๆ ทั้งหมด และจะเพิกถอนในทันที การเข้าถึงและการใช้งานไซต์นี้ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน การยุติข้อตกลงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระผูกพันในการชำระเงิน) ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สิ้นสุด

การปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการขายผลิตภัณฑ์/บริการ การแบ่งปันอุปกรณ์ การแลกเปลี่ยนสินค้า การใช้แอปพลิเคชัน ESG 24/7 การสร้างรายได้จากการฝากเงินตราต่างประเทศ เวลาและความรู้ การสร้างรายได้/การสร้างรายได้/การโอนอัลกอริทึม ECOSS ระหว่าง สมาชิกบนเว็บไซต์นี้ ecoss.net ทำให้เว็บไซต์นี้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานที่กล่าวมาข้างต้นและสำหรับการทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ตามสภาพที่เป็นอยู่ Ecoss.net ไม่รับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการทำงานของไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในไซต์นี้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ecos.net . net ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด กรรมสิทธิ์ ความเพลิดเพลินอย่างเงียบๆ ความถูกต้องของข้อมูล และการรวมระบบ เว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ Ecoss.net ไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ecoss.net จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ การลงโทษ ที่เป็นแบบอย่าง พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง
ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ความรับผิดโดยรวมของ ecoss.net ต่อคุณสำหรับความเสียหายใดๆ (โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำ) จะไม่เกินจำนวนค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่คุณจ่ายจริงให้กับ ecoss.net ในช่วงเดือนก่อนการกระทำ ที่ควรส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบของ ecos.net การยอมรับคำสั่งซื้อ ˝โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อบางรายการได้และต้องยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้น˝ Ecoss.net ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สถานการณ์บางอย่างที่อาจส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ ได้แก่ การจำกัดปริมาณที่มีสำหรับการซื้อ ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือราคา หรือปัญหาที่แผนกหลีกเลี่ยงเครดิตและการฉ้อโกงของเราค้นพบ เรายังอาจต้องการการตรวจสอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใดๆ หรือการสร้างรายได้/การสร้างรายได้/การโอน ECOSS ระหว่างสมาชิก เราจะติดต่อคุณหากคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนถูกยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ

 

ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

แม้ว่า ecoss.net มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ และราคาที่ถูกต้อง แต่ข้อผิดพลาดด้านราคาหรือการพิมพ์อาจเกิดขึ้นได้ Ecoss.net ไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้า/บริการได้จนกว่าคุณจะทำการสั่งซื้อ ในกรณีที่รายการ/บริการแสดงในราคาไม่ถูกต้องหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อผิดพลาดในราคาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ ecoss.net มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับสิ่งนั้น รายการ/บริการ ในกรณีที่ราคาของสินค้า/บริการไม่ถูกต้อง ecos.net อาจติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ และแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

การเชื่อมต่อ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ตที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการ เรารับทราบว่า ecoss.net จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือเนื้อหาที่อยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว

วิธีการทางกฎหมาย

คุณยอมรับว่าการเยียวยาของ ecoss.net สำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คุกคามจะไม่เพียงพอ และ ecoss.net มีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติตามคำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งห้าม หรือทั้งสองอย่าง นอกเหนือจากความเสียหายใด ๆ ที่อาจได้รับการกู้คืนตามกฎหมายจาก ecoss.net ร่วมกับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลของการระงับข้อพิพาททุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความ ไม่มีสิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ของ ecos.net ที่จะยกเว้นจากบุคคลอื่น ตามกฎหมายหรือในส่วนของความยุติธรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบรรเทาคำสั่งห้าม ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่าย การสละสิทธิหรือการเยียวยาโดย ecoss.net ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นภาระผูกพันใด ๆ ในการให้การสละสิทธิ์ที่คล้ายกัน ในอนาคต หรืออื่น ๆ