Dohoda o členstve

DOHODA
O ČLENSTVE

Speňaženie vkladov

MONETIZÁCIA
VKLADY
MENA

Už čoskoro

Store_services

OBCHOD /
SLUŽBY

Obchodná a servisná činnosť

Nakupujte v Slovinsku:

 1. Produkty na jedenie

  Potravinárske výrobky členov systému EcoSynergy musia byť v súlade so sanitárnou a hygienickou legislatívou Slovinskej republiky a Európskej únie, organizačným postavením výrobcu, kvalitou výrobkov, skladovaním, skladovaním a distribúciou, dátumom spotreby, reklamáciami a ďalšími právnymi predpismi.

  EcoSynegy System poskytuje organizačnú, finančnú a konzultačnú podporu, globálnu platformu obehového hospodárstva na prepojenie a prevádzku, hodnotenie spokojnosti používateľov s výrobcom potravinárskych produktov a nepreberá zodpovednosť za produkty, ktoré členovia speňažia v algoritme ECOSS a vymieňajú si ich medzi sebou. .

  Kontrola kvality a servisu potravinárskych výrobkov je vykonávaná inšpekčnými službami Slovinskej republiky a členovia EcoSynergy System využívajú hodnotiacu aplikáciu výrobcu produktu a poskytovateľa služieb.

 2. Nepotravinové výrobky

  Nepotravinárske produkty členov EcoSynegry System musia spĺňať technické, výrobné a regulačné zákony Slovinskej republiky a Európskej únie, servisné a záručné povinnosti, sanitárne a bezpečnostné predpisy a inú legislatívu.

  EcoSynegy System poskytuje organizačnú, finančnú a konzultačnú podporu, globálnu platformu obehového hospodárstva na prepojenie a prevádzku, hodnotenie spokojnosti používateľov s výrobcom nepotravinových produktov a nepreberá zodpovednosť za produkty, ktoré členovia speňažia v algoritme ECOSS a vymieňajú si s každým iné.

  Kontrolu kvality a servisu nepotravinových produktov vykonávajú inšpekčné služby Slovinskej republiky a členovia systému EcoSynergy využívajú hodnotiacu aplikáciu výrobcu produktu a poskytovateľa služieb.

 3. Prenájom/zdieľanie produktov

  Produkty v prenájme/zdieľaní novej ekonomiky obehového hospodárstva je možné dodávať v distribučných, reprezentatívnych alebo iných jednotkách výrobcu/člena EcoSynergy System v Slovinsku, priamo alebo online cez globálny portál obehového hospodárstva s medzinárodnou logistickou dopravou služby aj v iných krajinách sveta.

Servisná činnosť na Slovensku:

Obslužná činnosť firiem, samostatných podnikateľov,... atď. členovia systému EcoSynergy musia dodržiavať profesionálne, právne a regulačné zákony Slovinskej republiky a Európskej únie alebo zákony krajiny, v ktorej sa systém EcoSynergy nachádza.

EcoSynegy System zabezpečuje obslužnú činnosť organizačnú, finančnú, účtovnú, nákupnú, personálnu, právnu a poradenskú podporu a pod., sleduje spokojnosť a hodnotenie zákazníkov obslužnej činnosti a neprijíma reklamácie za poskytované služby.

Zľavy pre každý typ servisnej činnosti určuje poskytovateľ servisnej aktivity po dohode s EcoSynergy System a zverejňujú sa verejne na globálnom portáli obehového hospodárstva a na obchodných jednotkách servisných aktivít.