Dohoda o členstve

DOHODA
O ČLENSTVE

Speňaženie vkladov

MONETIZÁCIA
VKLADY
MENA

Už čoskoro

Store_services

OBCHOD /
SLUŽBY

Aplikácia ESG 24/7

V Európskej únii a niektorých krajinách mimo Európskej únie sa iniciatíva ESG stala základom hospodárskej, bankovej a obchodnej činnosti (Smernica o podnikovom podávaní správ o trvalo udržateľnom rozvoji – CSRD), ktoré musia dodržiavať všetky právnické osoby všetkých asociačne začlenených krajín.

Dotazník/aplikácia ESG 24/7 v rámci systému EcoSynergy System najefektívnejšie zachytil a zrealizoval monetizáciu materiálov, surovín, obalov a pod. v spoločnostiach/právnických osobách v algoritme ECOSS a umožnil spoločnostiam dátovo, kvalitne a obsahovo dotazník vyplniť vo forme online dotazníka, aktualizovať ho a obsahovo ho doplniť pre všetkých certifikovaných užívateľov, akými sú materská a autorizované banky, daňové a kontrolné inštitúcie a autorizované inšpekčné služby .

EcoSynergy System doplnil dotazník o dodatočný komentár k otázkam a záverečné zhrnutie pre ľahšie pochopenie procesov spoločnosti a urobil ho prijateľnejším pre právne záväzné spoločnosti v období 2023-2030.

Hodnotenia, ktoré systém EcoSynergy zaviedol firmám, poukazujú na zvýšenú spätnú väzbu a záujem firiem o aktívnu rolu vypĺňania obsahu ESG dotazníka.

Výrobné, obchodné a servisné spoločnosti podľa smernice EÚ (Smernica o firemnom výkazníctve o trvalo udržateľnom rozvoji - CSRD) od roku 2021 musia dodržiavať legislatívu ESG, ktorú EcoSynergy System ponúka v rámci ˝Zmluvy o systémovej reštrukturalizácii spoločnosti na obehové hospodárstvo podľa smerníc EÚ 2020-2030˝.

Dotazník ESG je dostupný ako Aplikácia ESG 24/7 na ktorý upgrade dotazníka (up-grade), vzdelávanie, ekologický/environmentálny manažment, monetizácia surovín, materiálov, obalov,... atď., zberná technika, logistika,... atď. 24/7 poskytovaný systémom EcoSynergy.

Online aplikácia dotazníka ESG v rámci „Dohody o systémovej reštrukturalizácii spoločnosti na obehové hospodárstvo podľa smerníc EÚ 2020-2030“ poskytuje spoločnosti prístup k zeleným kreditom, kreditom na reštrukturalizáciu spoločnosti na obežník ekonomika, finančné zdroje a lepšie RWA (rizikovo vážené aktíva) bankové ratingy.stav spoločnosti.

EcoSynergy System pravidelne 24/7 informuje a informuje všetkých používateľov aplikácie ESG o zmenách v environmentálnej, sociálnej a sociálnej oblasti, o doplnkoch a aktualizáciách aplikácie, a tým ich chráni pred ekonomickými a inými zmenami na trhu.