Termeni si conditii de utilizare

Bine ați venit la ecoss.net, vă oferim serviciile sale în conformitate cu notificările, termenii și condițiile stabilite în acest acord („Acord”). În plus, atunci când utilizați orice serviciu ecoss.net (de exemplu, recenziile clienților), veți fi supus regulilor, liniilor directoare, politicilor, termenilor și condițiilor aplicabile acestor servicii, care sunt încorporate în prezentul Acord prin această referință. Site-ul/portalul ecoss.net își rezervă dreptul de a modifica această pagină și acești termeni și condiții în orice moment. Prin accesarea, navigarea sau utilizarea în alt mod a Site-ului, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile acestui Acord, așa că vă rugăm să citiți acest Acord cu atenție înainte de a continua.

 

Utilizarea site-ului web

Declarați și garantați că aveți cel puțin 18 ani sau că vizitați Site-ul sub supravegherea unui părinte sau tutore. Sub rezerva termenilor și condițiilor acestui Acord, ecoss.net vă acordă o licență limitată, revocabilă, netransferabilă și neexclusivă de a accesa și utiliza site-ul web, afișându-l în browserul dvs. web în scopul exclusiv de a obține articole vândute pe Site-ul - Magazin cu produse alimentare și nealimentare, activitate de servicii, partajare de echipamente, schimb de mărfuri, utilizarea aplicației ESG 24/7, monetizarea depozitelor valutare, timp și cunoștințe, monetizare/demonetizare/transfer al algoritmului ECOSS între membri, etc. și nu pentru orice utilizare comercială sau utilizare în numele oricărei terțe părți, cu excepția cazului în care ecoss.net este permis în mod expres în prealabil. Orice încălcare a prezentului Acord va duce la revocarea imediată a licenței acordate în acest alineat, fără notificare. Cu excepția cazurilor permise în paragraful de mai sus, nu puteți reproduce, distribui, afișa, vinde, închiria, transmite, crea derivate, traduce, face inginerie inversă, dezasambla, decompila sau exploata în alt mod acest site sau orice parte a acestuia, cu excepția cazului în care ecoss.net este în mod expres permite acest lucru în scris. Nu aveți dreptul să utilizați nicio informație de pe site în scopuri comerciale sau să utilizați site-ul în vreun fel în beneficiul unei alte companii, cu excepția cazului în care ecoss.net permite în mod expres acest lucru în prealabil. Ecoss.net își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza serviciul, de a închide conturi și/sau de a anula comenzi, inclusiv, fără limitare, dacă consideră că comportamentul clientului încalcă legile aplicabile sau dăunează intereselor ecoss.net. Nu aveți dreptul să încărcați, să distribuiți sau să publicați în alt mod prin intermediul acestui Site orice conținut, informații sau alt material care (a) încalcă sau încalcă orice drept de autor, brevet, marcă comercială, marcă de serviciu, secret comercial sau alt drept de proprietate al oricărei persoane; (b) este defăimător, amenințător, calomnios, obscen, indecent, pornografic sau ar putea da naștere la orice răspundere civilă sau penală conform dreptului internațional; sau (c) include bug-uri, viruși, viermi, capcane, cai troieni sau alte coduri sau caracteristici dăunătoare. Ecoss.net vă poate atribui o parolă și o identificare a contului pentru a vă permite să accesați și să utilizați anumite părți ale acestui site. De fiecare dată când utilizați o parolă sau o identificare, veți fi considerat a fi autorizat să accesați și să utilizați Site-ul într-o manieră compatibilă cu termenii și condițiile acestui Acord, iar ecoss.net nu va avea nicio obligație de a investiga autorizarea sau sursa orice astfel de acces sau utilizare a site-ului web. Veți fi singurul responsabil pentru accesul și utilizarea acestui site de către oricine care utilizează parola și identificarea care vi s-a atribuit inițial, indiferent dacă ați autorizat sau nu un astfel de acces la și utilizarea acestui site, inclusiv, fără limitare, toate comunicările și transmisiile și toate obligații (inclusiv, fără limitare, obligații financiare) care decurg dintr-un astfel de acces sau utilizare. Sunteți responsabil pentru menținerea securității și confidențialității parolei și a identificării care vi s-au atribuit. Trebuie să anunțați imediat Ecoss.net cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a identificării dumneavoastră sau orice altă încălcare sau amenințare de încălcare a securității acestui site.

 

Proprietate intelectuală

Toate textele, graficele, pictogramele butoanelor, imaginile, înregistrările audio și software-ul (colectiv „Conținutul”) aparțin exclusiv ecoss.net. Colectarea, editarea și compilarea întregului conținut de pe acest site web („compilare”) aparține exclusiv ecoss.net. Tot software-ul utilizat pe acest site web („Software”) este proprietatea ecoss.net. Conținutul, compilația și software-ul sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor. Alte logo-uri, sloganuri, nume comerciale sau cuvinte sunt mărci comerciale înregistrate, mărci comerciale sau mărci de servicii ale ecoss.net, furnizorilor săi sau terților. Utilizarea oricărei mărci comerciale sau mărci de servicii ecoss.net fără acordul său expres scris este strict interzisă. Nu puteți utiliza produsele sau serviciile de marcă ecoss.net sau într-un mod care ar putea provoca confuzie. Nu aveți dreptul să utilizați mărcile comerciale sau mărcile de serviciu ecoss.net într-un mod care discreditează sau discreditează ecoss.net.

 

Încetarea și efectul rezilierii

Pe lângă orice alte remedii legale sau echitabile, ecoss.net poate rezilia imediat acest Acord sau poate revoca oricare sau toate drepturile dumneavoastră acordate în temeiul acestui Acord fără notificare. La orice reziliere a acestui Acord, trebuie să încetați imediat orice acces și utilizare a Site-ului, iar ecoss.net, pe lângă toate celelalte remedii legale sau echitabile, va revoca imediat toate parolele și identificarea contului care vi s-au eliberat și va respinge, în integral sau parțial, accesul și utilizarea acestui site. Orice reziliere a acestui Acord nu va afecta drepturile și obligațiile respective (inclusiv, fără a se limita la obligații de plată) ale părților care apar înainte de data rezilierii.

Declinarea răspunderii și limitarea răspunderii

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Condițiile de vânzare a produselor/serviciilor, partajarea echipamentelor, schimbul de bunuri, utilizarea aplicației ESG 24/7, monetizarea depozitelor în valută, timp și cunoștințe, monetizarea/demonetizarea/transferul algoritmului ECOSS între membrilor de pe acest site, ecoss.net face acest site disponibil pentru utilizarea celor de mai sus și pentru tranzacțiile efectuate prin intermediul acestuia, așa cum este. Ecoss.net nu face declarații sau garanții, exprese sau implicite, cu privire la funcționarea Site-ului sau a informațiilor, conținutului, materialelor sau produselor incluse pe acest Site, cu excepția celor stabilite aici în cea mai deplină măsură permisă de legea aplicabilă, ecoss.net .net declină toate garanțiile, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și potrivire pentru un anumit scop, non-încălcare, titlu, bucurie liniștită, acuratețea datelor și integrarea sistemului. Acest site web poate conține inexactități, erori sau erori tipografice. Ecoss.net nu garantează că Conținutul va fi neîntrerupt sau fără erori. În măsura permisă de lege, ecoss.net nu va fi răspunzător pentru nicio daune de orice fel care decurg din utilizarea acestui site web, inclusiv, dar fără a se limita la, daune indirecte, incidentale, punitive, exemplare, speciale sau consecutive.
În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a ecoss.net față de dumneavoastră pentru orice daune (indiferent de cauza acțiunii) nu va depăși suma totală a taxelor plătite efectiv de dvs. către ecoss.net în luna imediat anterioară actului. care ar trebui să aibă ca rezultat responsabilitatea ecoss.net, acceptarea comenzii ˝Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu putem accepta unele comenzi și să fim nevoiți să le anulăm˝. Ecoss.net își rezervă dreptul, la discreția sa, de a refuza sau anula orice comandă din orice motiv. Unele dintre situațiile care pot duce la anularea comenzii dvs. includ limite ale cantităților disponibile pentru cumpărare, inexactități sau erori în informațiile despre produse sau prețuri sau probleme descoperite de Departamentul nostru de prevenire a creditelor și a fraudei. De asemenea, putem solicita verificări sau informații suplimentare înainte de a accepta orice comandă sau monetizare/demonetizare/transfer al algoritmului ECOSS între membri. Vă vom contacta dacă toată sau o parte din comanda dumneavoastră este anulată sau dacă sunt necesare informații suplimentare pentru a vă accepta comanda.

 

Erori de imprimare

Deși ecoss.net se străduiește să ofere informații exacte despre produse, servicii și prețuri, pot apărea erori de preț sau de tipar. Ecoss.net nu poate confirma prețul unui articol/serviciu până când nu ați plasat comanda. În cazul în care un articol/serviciu este listat la un preț incorect sau cu informații incorecte din cauza unei erori de preț sau de informații despre produs/serviciu, ecoss.net are dreptul, la propria sa discreție, să refuze sau să anuleze orice comandă pentru acel produs. articol/serviciu. În cazul în care prețul unui articol/serviciu este incorect, ecoss.net poate, la discreția sa, să vă contacteze pentru instrucțiuni sau să vă anuleze comanda și să vă anunțe cu privire la o astfel de anulare.

Conexiuni

Acest site web poate conține link-uri către alte site-uri web de pe Internet care sunt deținute și operate de terți. Recunoaștem că ecoss.net nu este responsabil pentru funcționarea sau conținutul situat pe sau prin intermediul unui astfel de site.

Mijloace legale

Sunteți de acord că remediile oferite de ecoss.net pentru orice încălcare reală sau amenințată a acestui acord ar fi inadecvată și că ecoss.net are dreptul la o performanță specifică sau la o amânare sau la ambele, în plus față de orice daune care pot fi recuperate în mod legal de la ecoss.net , împreună cu costurile rezonabile ale oricărei forme de soluționare a litigiilor, inclusiv, fără limitare, onorariile avocaților. Niciun drept sau remediu al ecoss.net nu va fi exclusiv pentru alții, în baza legii sau în echitate, inclusiv, fără limitare, măsurile de ordonare, onorariile avocaților și costurile. Nicio renunțare de către ecoss.net la drepturile sau remediile sale în temeiul acestor Termeni nu va constitui nicio obligație de a acorda vreo renunțare similară, viitoare sau de altă natură.