ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ecoss.net ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ("ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ") ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ecoss.net ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ/ਪੋਰਟਲ ecoss.net ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ecoss.net ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ - ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ, ESG ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 24/7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਮੁਦਰੀਕਰਨ/ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ECOSS ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ecoss.net ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਿਸਸੈਂਬਲ, ਡੀਕੰਪਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਾਏ ਜੇਕਰ ecoss.net ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ecoss.net ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। Ecoss.net ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਆਚਰਣ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ecoss.net ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ (ਏ) ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ; (ਬੀ) ਮਾਣਹਾਨੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ (c) ਵਿੱਚ ਬੱਗ, ਵਾਇਰਸ, ਕੀੜੇ, ਜਾਲ, ਟਰੋਜਨ ਹਾਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Ecoss.net ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਪਛਾਣ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ecoss.net ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਤਾ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ)। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ Ecoss.net ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ

ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਬਟਨ ਆਈਕਨ, ਚਿੱਤਰ, ਧੁਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਸਮੱਗਰੀ") ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ecoss.net ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨ ("ਸੰਕਲਨ") ਸਿਰਫ਼ ecoss.net ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ("ਸਾਫਟਵੇਅਰ") 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ecoss.net ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹੋਰ ਲੋਗੋ, ਨਾਅਰੇ, ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ecoss.net, ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ecoss.net ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ecoss.net ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ecoss.net ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ecoss.net ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ecoss.net ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ecoss.net, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਬੇਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ESG 24/7 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਮੁਦਰੀਕਰਨ/ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਈਸੀਓਐਸਐਸ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ, ecoss.net ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। Ecoss.net ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਗਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ecoss.net ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। . ਨੈੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਪਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ, ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣਾ, ਸਿਰਲੇਖ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਨੰਦ, ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Ecoss.net ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ecoss.net ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ, ਇਤਫਾਕਨ, ਦੰਡਕਾਰੀ, ਮਿਸਾਲੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ecoss.net ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਐਕਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ecoss.net ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ecoss.net, ਆਰਡਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ˝ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Ecoss.net ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ECOSS ਮੁਦਰੀਕਰਨ/ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

 

ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ecoss.net ਉਤਪਾਦ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Ecoss.net ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ/ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ecoss.net ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਈਟਮ/ਸੇਵਾ। ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ/ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ecoss.net, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ecoss.net ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਲਬ

ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ecoss.net ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ecoss.net ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ecoss.net ਤੋਂ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। , ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ecoss.net ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਆਦੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹਤ, ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ecoss.net ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ, ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।