Vilkår og betingelser for bruk

Velkommen til ecoss.net, vi tilbyr sine tjenester til deg underlagt merknadene, vilkårene og betingelsene som er angitt i denne avtalen ("Avtalen"). I tillegg, når du bruker en ecoss.net-tjeneste (f.eks. kundeanmeldelser), vil du være underlagt reglene, retningslinjene, retningslinjene, vilkårene og betingelsene som gjelder for slike tjenester, som er innlemmet i denne avtalen ved denne referansen. Nettstedet/portalen ecoss.net forbeholder seg retten til å endre denne siden og disse vilkårene når som helst. Ved å gå inn på, surfe eller på annen måte bruke nettstedet godtar du å være bundet av alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, så les denne avtalen nøye før du fortsetter.

 

Bruk av nettsiden

Du representerer og garanterer at du er minst 18 år eller at du besøker nettstedet under tilsyn av en forelder eller verge. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir ecoss.net deg en begrenset, tilbakekallbar, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke nettstedet ved å vise det i nettleseren din med det eneste formål å skaffe varer som selges på Nettstedet - Butikk med mat- og ikke-matprodukter, tjenesteaktivitet, deling av utstyr, vareutveksling, bruk av ESG-applikasjon 24/7, inntektsgenerering av valutainnskudd, tid og kunnskap, inntektsgenerering/demonetisering/overføring av ECOSS-algoritme blant medlemmer, etc. og ikke for kommersiell bruk eller bruk på vegne av en tredjepart med mindre det er uttrykkelig tillatt på forhånd av ecoss.net. Ethvert brudd på denne avtalen skal resultere i umiddelbar tilbakekall av lisensen gitt i dette avsnittet uten varsel. Med unntak av det som er tillatt i avsnittet ovenfor, kan du ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie, overføre, lage derivater, oversette, omvendt konstruere, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller noen del av det, med mindre ecoss.net uttrykkelig tillater dette skriftlig. Du kan ikke bruke noen informasjon på nettstedet til kommersielle formål eller bruke nettstedet på noen måte til fordel for et annet selskap, med mindre ecoss.net uttrykkelig tillater dette på forhånd. Ecoss.net forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte tjenesten, avslutte kontoer og/eller kansellere bestillinger, inkludert, uten begrensning, dersom den mener at kundens oppførsel bryter gjeldende lover eller skader interessene til ecoss.net. Du kan ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) krenker eller krenker noen opphavsrett, patent, varemerke, tjenestemerke, forretningshemmelighet eller annen eiendomsrett til noen person; (b) er ærekrenkende, truende, injurierende, uanstendig, usømmelig, pornografisk eller kan gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til internasjonal lov; eller (c) inkluderer feil, virus, ormer, feller, trojanske hester eller annen skadelig kode eller funksjoner. Ecoss.net kan tildele deg et passord og kontoidentifikasjon for å gi deg tilgang til og bruke visse deler av dette nettstedet. Hver gang du bruker et passord eller en identifikasjon, vil du bli ansett for å være autorisert til å få tilgang til og bruke nettstedet på en måte i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og ecoss.net skal ikke ha noen forpliktelse til å undersøke autorisasjonen eller kilden til slik tilgang eller bruk av nettstedet. Du vil være eneansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passordet og identifikasjonen som opprinnelig ble tildelt deg, uansett om du faktisk autoriserte slik tilgang til og bruk av dette nettstedet, inkludert uten begrensning all kommunikasjon og overføringer og alle forpliktelser (inkludert uten begrensning økonomiske forpliktelser) som oppstår fra slik tilgang eller bruk. Du er ansvarlig for å opprettholde sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjonen som er tildelt deg. Du må varsle Ecoss.net umiddelbart om enhver uautorisert bruk av passordet eller identifikasjonen eller andre brudd eller truende brudd på sikkerheten til dette nettstedet.

 

Åndsverk

All tekst, grafikk, knappeikoner, bilder, lydopptak og programvare (samlet «Innholdet») tilhører eksklusivt ecoss.net. Innsamling, redigering og kompilering av alt innhold på denne nettsiden ("kompilering") tilhører eksklusivt ecoss.net. All programvare som brukes på denne nettsiden ("programvare") er ecoss.nets eiendom. Innholdet, kompileringen og programvaren er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Andre logoer, slagord, handelsnavn eller ord er registrerte varemerker, varemerker eller tjenestemerker for ecoss.net, dets leverandører eller tredjeparter. Bruk av ethvert ecoss.net-varemerke eller tjenestemerke uten dets uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt. Du kan ikke bruke ecoss.net-merkede produkter eller tjenester eller på noen måte som kan forårsake forvirring. Du kan ikke bruke ecoss.net-varemerkene eller tjenestemerkene på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer ecoss.net.

 

Oppsigelse og virkning av oppsigelse

I tillegg til andre juridiske eller rettferdige rettsmidler, kan ecoss.net umiddelbart si opp denne avtalen eller tilbakekalle noen eller alle rettighetene dine gitt under denne avtalen uten varsel. Ved oppsigelse av denne avtalen må du umiddelbart slutte med all tilgang til og bruk av nettstedet, og ecoss.net vil, i tillegg til alle andre juridiske eller rettferdige rettsmidler, umiddelbart tilbakekalle alle passord og kontoidentifikasjon som er utstedt til deg og avvise, i helt eller delvis, din tilgang til og bruk av dette nettstedet. Enhver oppsigelse av denne avtalen skal ikke påvirke partenes respektive rettigheter og forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til betalingsforpliktelser) som oppstår før oppsigelsesdatoen.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Med mindre annet er angitt i salgsvilkårene for produkter/tjenester, deling av utstyr, utveksling av varer, bruk av ESG 24/7-applikasjonen, inntektsgenerering av valutainnskudd, tid og kunnskap, inntektsgenerering/demonetisering/overføring av ECOSS-algoritmen mellom medlemmer på denne siden, ecoss.net gjør denne nettsiden tilgjengelig for bruk av det foregående og for transaksjoner utført gjennom det på en som den er. Ecoss.net gir ingen representasjoner eller garantier, uttrykte eller underforståtte, angående driften av nettstedet eller informasjonen, innholdet, materialene eller produktene som er inkludert på dette nettstedet, bortsett fra det som er angitt her i den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, ecoss.net .net fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse, tittel, stille nytelse, datanøyaktighet og systemintegrasjon. Denne nettsiden kan inneholde unøyaktigheter, feil eller typografiske feil. Ecoss.net garanterer ikke at innholdet vil være uavbrutt eller feilfritt. I den fulle utstrekning loven tillater, skal ecoss.net ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader av noe slag som oppstår ved bruk av denne nettsiden, inkludert men ikke begrenset til indirekte, tilfeldige, straffbare, eksemplariske, spesielle eller følgeskader.
I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, skal ecoss.nets samlede ansvar overfor deg for eventuelle skader (uavhengig av søksmålsårsaken) ikke overstige det totale beløpet du faktisk betalte til ecoss.net i løpet av måneden umiddelbart før handlingen som bør resultere i ansvaret til ecoss.net, ordreaksept ˝Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan godta enkelte bestillinger og må kansellere dem˝. Ecoss.net forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å nekte eller kansellere enhver bestilling uansett årsak. Noen av situasjonene som kan føre til kansellering av bestillingen din inkluderer begrensninger på mengder tilgjengelig for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt- eller prisinformasjon, eller problemer oppdaget av vår kreditt- og svindelunngåelsesavdeling. Vi kan også kreve ytterligere verifikasjoner eller informasjon før vi godtar en bestilling eller inntektsgenerering/demonetisering/overføring av ECOSS-algoritmen mellom medlemmer. Vi vil kontakte deg hvis hele eller deler av bestillingen din blir kansellert eller hvis ytterligere informasjon er nødvendig for å godta bestillingen.

 

Trykkfeil

Selv om ecoss.net streber etter å gi nøyaktig produkt-, tjeneste- og prisinformasjon, kan det forekomme pris- eller typografiske feil. Ecoss.net kan ikke bekrefte prisen på en vare/tjeneste før du har lagt inn bestillingen. I tilfelle en vare/tjeneste er oppført til en feil pris eller med feil informasjon på grunn av feil i pris eller produkt/tjenesteinformasjon, har ecoss.net rett til, etter eget skjønn, å avvise eller kansellere enhver bestilling for det vare/tjeneste. I tilfelle at prisen på en vare/tjeneste er feil, kan ecoss.net, etter eget skjønn, kontakte deg for instruksjoner eller kansellere bestillingen din og varsle deg om slik kansellering.

Tilkoblinger

Denne nettsiden kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter. Vi erkjenner at ecoss.net ikke er ansvarlig for driften eller innholdet på eller gjennom et slikt nettsted.

Juridiske midler

Du godtar at ecoss.nets rettsmidler for ethvert faktisk eller truet brudd på denne avtalen vil være utilstrekkelig, og at ecoss.net har rett til spesifikk ytelse eller påbud, eller begge deler, i tillegg til eventuelle skader som lovlig kan inndrives fra ecoss.net , sammen med de rimelige kostnadene ved enhver form for tvisteløsning, inkludert, uten begrensning, advokatsalærer. Ingen rett eller rettsmiddel fra ecoss.net skal være eksklusivt for andre, ved lov eller i egenkapital, inkludert, uten begrensning, påbud, advokatsalærer og kostnader. Ingen fraskrivelse fra ecoss.net av sine rettigheter eller rettsmidler under disse vilkårene skal utgjøre noen forpliktelse til å gi lignende, fremtidig eller annen fraskrivelse.