הסכם חברות

הֶסכֵּם
על חברות

מונטיזציה של פיקדונות

מונטיזציה
הפקדות
מַטְבֵּעַ

בקרוב

חנות_שירותי

חנות /
שירותים

אפליקציית ESG 24/7

באיחוד האירופי ובמדינות מסוימות מחוץ לאיחוד האירופי, יוזמת ESG נכנסה לבסיס של פעילות כלכלית, בנקאית ומסחרית (הנחיה על דיווח תאגידי על פיתוח בר קיימא - CSRD), אשר יש להקפיד על כל הישויות המשפטיות של כל המדינות הכלולות אסוציאטיבית.

שאלון/יישום ESG 24/7 כחלק ממערכת EcoSynergy תפס ויישם בצורה היעילה ביותר את המונטיזציה של חומרים, חומרי גלם, אריזות וכו'. בחברות/ישויות משפטיות באלגוריתם ECOSS ואפשרו לחברות למלא את השאלון מבחינת נתונים, איכות ותכנים בצורת שאלון מקוון, לשדרג ולהשלים אותו מבחינת תוכן לכל המשתמשים המוסמכים, כמו הורים ו בנקים מורשים, מוסדות מס וביקורת ושירותי פיקוח מורשים.

מערכת EcoSynergy השלימה את השאלון בהערה נוספת על השאלות וסיכום סופי להבנה קלה יותר של תהליכי החברה והפכה אותו למקובל יותר על חברות מחייבות משפטית בתקופה 2023-2030.

הדירוגים שהציגה מערכת EcoSynergy לחברות מעידים על משוב ועניין מוגברים של חברות בתפקיד הפעיל של מילוי התוכן של שאלון ה-ESG.

חברות ייצור, מסחר ושירותים על פי הנחיית האיחוד האירופי (Directive on Corporate Reporting on Susable Development - CSRD) משנת 2021 חייבות לציית לחקיקת ESG, אותה מציעה EcoSynergy System כחלק מ-˝חוזים על ארגון מחדש מערכתי של החברה לכלכלה מעגלית על פי הנחיות האיחוד האירופי 2020-2030˝.

שאלון ESG זמין כ אפליקציית ESG 24/7 עבורו שדרוג שאלון (שדרוג), חינוך, ניהול אקולוגי/סביבתי, מוניטיזציה של חומרי גלם, חומרים, אריזות וכו', ציוד איסוף, לוגיסטיקה וכו'. 24/7 מסופק על ידי מערכת EcoSynergy.

היישום המקוון של שאלון ESG כחלק מ"הסכם על ארגון מחדש של החברה לכלכלה מעגלית על פי הנחיות האיחוד האירופי 2020-2030" מספק לחברה גישה לזיכויים ירוקים, זיכויים לארגון מחדש של החברה לחוזר. כלכלה, משאבים פיננסיים ודירוג טוב יותר של בנק RWA (נכסים משוקללי סיכון).

מערכת EcoSynergy מיידעת ומודיעה באופן שוטף לכל המשתמשים באפליקציית ESG 24/7 על שינויים בתחומים הסביבתיים, החברתיים והחברתיים, תוספות ושדרוגים לאפליקציה, ובכך מגנה עליהם מפני שינויים כלכליים ואחרים בשוק.