Säännöt ja käyttöehdot

Tervetuloa ecoss.netiin, tarjoamme sen palveluita sinulle tässä sopimuksessa ("Sopimus") esitettyjen ilmoitusten, ehtojen ja ehtojen mukaisesti. Lisäksi, kun käytät mitä tahansa ecoss.net-palvelua (esim. asiakasarvosteluja), sinuun sovelletaan tällaisiin palveluihin sovellettavia sääntöjä, ohjeita, käytäntöjä, ehtoja ja ehtoja, jotka on sisällytetty tähän sopimukseen tällä viittauksella. Verkkosivusto/portaali ecoss.net pidättää oikeuden muuttaa tätä sivua ja näitä ehtoja milloin tahansa. Käyttämällä, selaamalla tai muuten käyttämällä Sivustoa sitoudut noudattamaan kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, joten lue tämä sopimus huolellisesti ennen kuin jatkat.

 

Verkkosivuston käyttö

Vakuutat ja takaat, että olet vähintään 18-vuotias tai että vierailet Sivustolla vanhemman tai huoltajan valvonnassa. Tämän sopimuksen ehtojen ja ehtojen mukaisesti ecoss.net myöntää sinulle rajoitetun, peruutettavan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen lisenssin päästäksesi ja käyttää verkkosivustoa näyttämällä sen verkkoselaimessasi ainoana tarkoituksenaan hankkia tuotteita, joita myydään Verkkosivusto - Kauppa, jossa on elintarvikkeita ja muita tuotteita, palvelutoiminta, laitteiden jakaminen, hyödykkeiden vaihto, ESG-sovelluksen käyttö 24/7, valuuttatalletusten rahallistaminen, aika ja tieto, ECOSS-algoritmin rahallistaminen/demonetointi/siirto jäsenten kesken, jne. eikä mihinkään kaupalliseen käyttöön tai käyttöön minkään kolmannen osapuolen puolesta, ellei ecoss.net ole nimenomaisesti salli sitä etukäteen. Tämän sopimuksen rikkominen johtaa tässä kappaleessa myönnetyn lisenssin välittömään peruuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Ellei yllä olevassa kappaleessa ole sallittua, et saa jäljentää, jakaa, näyttää, myydä, vuokrata, lähettää, luoda johdannaisia, kääntää, kääntää, purkaa, purkaa tai muuten hyödyntää tätä Sivustoa tai mitään sen osaa, paitsi jos ecoss.net nimenomaisesti sallii tämän kirjallisesti. Et saa käyttää verkkosivustolla olevia tietoja kaupallisiin tarkoituksiin tai käyttää verkkosivustoa millään tavalla toisen yrityksen hyödyksi, ellei ecoss.net anna tähän nimenomaista lupaa etukäteen. Ecoss.net varaa oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä palvelusta, lopettaa tilejä ja/tai peruuttaa tilauksia, mukaan lukien rajoituksetta, jos se uskoo, että asiakkaan toiminta rikkoo sovellettavia lakeja tai vahingoittaa ecoss.netin etuja. Et saa ladata, jakaa tai muuten julkaista tämän sivuston kautta mitään sisältöä, tietoa tai muuta materiaalia, joka (a) loukkaa tai loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, patenttia, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, liikesalaisuutta tai muuta omistusoikeutta; (b) on herjaavaa, uhkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, säädytöntä, pornografista tai voisi aiheuttaa kansainvälisen oikeuden mukaisen siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun; tai (c) sisältää vikoja, viruksia, matoja, ansoja, troijalaisia tai muuta haitallista koodia tai ominaisuuksia. Ecoss.net voi määrittää sinulle salasanan ja tilin tunnisteen, jotta voit käyttää ja käyttää tiettyjä tämän sivuston osia. Joka kerta kun käytät salasanaa tai tunnistetta, sinun katsotaan olevan valtuutettu pääsemään ja käyttämään Sivustoa tämän sopimuksen ehtojen ja ehtojen mukaisesti, eikä ecoss.net ole velvollinen tutkimaan valtuutusta tai lähdettä sellaisesta pääsystä tai verkkosivuston käytöstä. Olet yksin vastuussa kaikesta tämän sivuston pääsystä ja käytöstä, joita kuka tahansa käyttäjä käyttää sinulle alun perin määritettyä salasanaa ja tunnistetta, riippumatta siitä, oletko todella antanut luvan tälle sivustolle ja sen käyttöön, mukaan lukien rajoituksetta kaikki viestintä ja lähetykset ja kaikki velvollisuudet (mukaan lukien rajoituksetta taloudelliset velvoitteet), jotka johtuvat tällaisesta pääsystä tai käytöstä. Olet vastuussa sinulle määritetyn salasanan ja tunnisteen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden ylläpitämisestä. Sinun tulee ilmoittaa Ecoss.netille välittömästi kaikesta salasanasi tai tunnuksesi luvattomasta käytöstä tai mistä tahansa muusta tämän sivuston tietoturvaloukkauksesta tai uhkaavasta loukkauksesta.

 

Henkinen omaisuus

Kaikki teksti, grafiikka, painikekuvakkeet, kuvat, äänitallenteet ja ohjelmistot (yhteisesti "Sisältö") kuuluvat yksinomaan ecoss.net-sivustolle. Kaiken tämän verkkosivuston sisällön kerääminen, muokkaaminen ja kokoaminen ("kooste") kuuluu yksinomaan ecoss.netille. Kaikki tällä sivustolla käytetyt ohjelmistot ("Ohjelmisto") ovat ecoss.net:n omaisuutta. Sisältö, kokoelma ja ohjelmistot ovat kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamia. Muut logot, iskulauseet, kauppanimet tai sanat ovat ecoss.netin, sen toimittajien tai kolmansien osapuolien rekisteröityjä tavaramerkkejä, tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä. Kaikkien ecoss.net tavara- tai palvelumerkkien käyttö ilman sen nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Et saa käyttää ecoss.net-merkkituotteita tai -palveluita tai millään tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta. Et saa käyttää ecoss.net tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä millään tavalla, joka halventaa tai halventaa ecoss.net.

 

Irtisanominen ja irtisanomisen vaikutus

Kaikkien muiden laillisten tai oikeudenmukaisten oikeussuojakeinojen lisäksi ecoss.net voi välittömästi irtisanoa tämän sopimuksen tai peruuttaa minkä tahansa tai kaikki tämän sopimuksen nojalla myönnetyt oikeutesi ilman erillistä ilmoitusta. Kun tämä sopimus irtisanotaan, sinun on välittömästi lopetettava pääsy Sivustolle ja sen käyttö, ja ecoss.net peruuttaa kaikkien muiden laillisten tai oikeudenmukaisten oikeuskeinojen lisäksi välittömästi kaikki sinulle myönnetyt salasanat ja tilitunnisteet ja hylkää kokonaan tai osittain pääsysi tälle sivustolle. Tämän sopimuksen irtisanominen ei vaikuta osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin (mukaan lukien rajoituksetta maksuvelvollisuudet), jotka ovat syntyneet ennen irtisanomispäivää.

Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

Ellei tuotteiden/palvelujen myyntiehdoissa toisin mainita, laitteiden jakaminen, tavaroiden vaihto, ESG 24/7 -sovelluksen käyttö, valuuttatalletusten rahallistaminen, aika ja tieto, ECOSS-algoritmin rahallistaminen/demonetisointi/siirto Tämän sivuston jäsenille ecoss.net tarjoaa tämän verkkosivuston edellä mainitun käytön ja sen kautta suoritettavien liiketoimien käyttöön sellaisenaan. Ecoss.net ei anna nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai takuita Sivuston toiminnasta tai tällä sivustolla olevista tiedoista, sisällöstä, materiaaleista tai tuotteista, ellei tässä ole määritelty sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, ecoss.net net irtisanoutuu kaikista takuista, nimenomaisista tai oletetuista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, oletetut takuut kaupallisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuuteen, omistukseen, hiljaiseen nautintoon, tietojen tarkkuuteen ja järjestelmäintegraatioon. Tämä sivusto saattaa sisältää epätarkkuuksia, virheitä tai kirjoitusvirheitä. Ecoss.net ei takaa, että sisältö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Lain sallimassa laajuudessa ecoss.net ei ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuorat, satunnaiset, rankaisevat, esimerkilliset, erityiset tai välilliset vahingot.
Sovellettavan lain sallimissa rajoissa ecoss.net:n kokonaisvastuu sinulle kaikista vahingoista (riippumatta kanteen syystä) ei ylitä niiden maksujen kokonaismäärää, jotka olet tosiasiallisesti maksanut ecoss.netille tekoa välittömästi edeltävän kuukauden aikana. Tämän pitäisi johtaa ecoss.net:n vastuuseen, tilausten hyväksyminen ˝Huomaa, että emme välttämättä pysty hyväksymään kaikkia tilauksia ja joudumme peruuttamaan ne˝. Ecoss.net pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan kieltäytyä tai peruuttaa tilaus mistä tahansa syystä. Joitakin tilanteita, jotka voivat johtaa tilauksesi peruuttamiseen, ovat ostettavien määrien rajoitukset, tuote- tai hintatietojen epätarkkuudet tai virheet tai luotto- ja petostentorjuntaosastomme löytämät ongelmat. Saatamme myös vaatia lisävahvistuksia tai -tietoja ennen kuin hyväksymme tilauksen tai ECOSSin kaupallistamisen/demonetisoinnin/siirron jäsenten välillä. Otamme sinuun yhteyttä, jos tilauksesi peruutetaan kokonaan tai osittain tai jos tilauksesi hyväksymiseen tarvitaan lisätietoja.

 

Tulostusvirheet

Vaikka ecoss.net pyrkii tarjoamaan tarkat tuote-, palvelu- ja hintatiedot, hinnoittelu- tai kirjoitusvirheitä saattaa esiintyä. Ecoss.net ei voi vahvistaa tuotteen/palvelun hintaa ennen kuin olet tehnyt tilauksesi. Mikäli tuote/palvelu on listattu väärällä hinnalla tai virheellisillä tiedoilla hinta- tai tuote-/palvelutietojen virheen vuoksi, ecoss.net:llä on oikeus oman harkintansa mukaan kieltäytyä tai peruuttaa tilaus kyseiseen kohtaan. tavara/palvelu. Mikäli tuotteen/palvelun hinta on virheellinen, ecoss.net voi oman harkintansa mukaan ottaa sinuun yhteyttä ohjeiden saamiseksi tai peruuttaa tilauksesi ja ilmoittaa sinulle tällaisesta peruutuksesta.

Liitännät

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille Internet-sivustoille. Ymmärrämme, että ecoss.net ei ole vastuussa toiminnasta tai sisällöstä, joka sijaitsee sellaisella sivustolla tai sen kautta.

Lailliset keinot

Hyväksyt, että ecoss.net:n oikeussuojakeino tämän Sopimuksen todellisen tai uhan rikkomisen varalta olisi riittämätön ja että ecoss.net on oikeutettu tiettyyn suoritukseen tai kieltomääräyksiin tai molempiin niiden vahingonkorvausten lisäksi, jotka voidaan laillisesti periä ecoss.net:ltä , sekä kaikenlaisen riidanratkaisun kohtuulliset kustannukset, mukaan lukien rajoituksetta asianajajien palkkiot. Mikään ecoss.netin oikeus tai oikeussuojakeino ei ole muiden poissulkeva, lain tai pääoman perusteella, mukaan lukien rajoituksetta kieltomääräykset, asianajajien palkkiot ja kulut. Mikään ecoss.net ei luovu näiden Ehtojen mukaisista oikeuksistaan tai oikeussuojakeinoistaan ei muodosta velvollisuutta myöntää vastaavaa, tulevaa tai muuta luopumista.