Medlemskabsaftale

AFTALE
OM MEDLEMSKAB

Monetisering af indlån

MONETISERING
INDSKUD
BETALINGSMIDDEL

Kommer snart

Butikstjenester

BUTIK /
TJENESTER

ESG-app 24/7

I Den Europæiske Union og visse lande uden for Den Europæiske Union er ESG-initiativet trådt ind i grundlaget for økonomisk, bank- og kommerciel aktivitet (Direktiv om virksomhedsrapportering om bæredygtig udvikling - CSRD), som skal overholdes af alle juridiske enheder i alle associativt inkluderede lande.

ESG-spørgeskemaet/applikationen 24/7 som en del af EcoSynergy System har mest effektivt fanget og implementeret indtægtsgenerering af materialer, råvarer, emballage mv. i virksomheder/juridiske enheder i ECOSS-algoritmen og gjorde det muligt for virksomheder at udfylde spørgeskemaet med hensyn til data, kvalitet og indhold i form af et online spørgeskema, opgradere og supplere det indholdsmæssigt for alle certificerede brugere, såsom forældre- og autoriserede banker, skatte- og revisionsinstitutioner og autoriserede kontroltjenester .

EcoSynergy System supplerede spørgeskemaet med en yderligere kommentar til spørgsmålene og et afsluttende resumé for lettere forståelse af virksomhedens processer og gjorde det mere acceptabelt for juridisk bindende virksomheder i perioden 2023-2030.

Ratings introduceret af EcoSynergy System til virksomheder indikerer en øget feedback og interesse fra virksomheder i den aktive rolle at udfylde indholdet af ESG-spørgeskemaet.

Produktions-, handels- og servicevirksomheder i henhold til EU-direktivet (Directive on corporate reporting on sustainable development - CSRD) fra 2021 skal overholde ESG-lovgivningen, som EcoSynergy System tilbyder som en del af ˝Kontrakter om systemisk omstrukturering af virksomheden til en cirkulær økonomi i henhold til EU-direktiver 2020-2030˝.

ESG-spørgeskemaet er tilgængeligt som ESG-app 24/7 til hvilken spørgeskemaopgradering (opgradering), uddannelse, økologisk/miljøledelse, monetarisering af råvarer, materialer, emballage,... osv., indsamlingsudstyr, logistik,... osv. 24/7 leveret af EcoSynergy System.

Onlineanvendelsen af ESG-spørgeskemaet som en del af "Aftalen om den systemiske omstrukturering af virksomheden til en cirkulær økonomi i henhold til EU-direktiverne 2020-2030" giver virksomheden adgang til grønne kreditter, kreditter til omstrukturering af virksomheden til et cirkulære økonomi, finansielle ressourcer og bedre RWA (risikovægtede aktiver) bankvurderinger.

EcoSynergy System informerer og informerer løbende alle brugere af ESG-applikationen 24/7 om ændringer på de miljømæssige, sociale og sociale områder, tilføjelser og opgraderinger til applikationen og beskytter dem derved mod økonomiske og andre ændringer i markedet.