Členská smlouva

DOHODA
O ČLENSTVÍ

Zpeněžení vkladů

MONETIZACE
VKLADY
MĚNA

Již brzy

Store_services

PRODEJNA /
SLUŽBY

Obchodní a servisní činnost

Nakupujte ve Slovinsku:

 1. Potravinářské výrobky

  Potravinářské výrobky členů systému EcoSynergy musí splňovat hygienickou a hygienickou legislativu Republiky Slovinsko a Evropské unie, organizační status výrobce, kvalitu výrobků, skladování, skladování a distribuci, datum spotřeby, reklamace a další právní předpisy.

  EcoSynegy System poskytuje organizační, finanční a konzultační podporu, globální platformu oběhového hospodářství pro propojení a provoz, vyhodnocování spokojenosti uživatelů s výrobcem potravinářských produktů a nepřebírá odpovědnost za produkty, které členové zpeněžují v algoritmu ECOSS a vzájemně si je vyměňují. .

  Kontrola kvality a servisu potravinářských výrobků je prováděna inspekčními službami Republiky Slovinsko a členové EcoSynergy System využívají hodnotící aplikaci výrobce produktu a poskytovatele služeb.

 2. Nepotravinářské výrobky

  Nepotravinářské produkty členů EcoSynegry System musí splňovat technické, výrobní a regulační zákony Republiky Slovinsko a Evropské unie, servisní a záruční povinnosti, hygienické a bezpečnostní předpisy a další legislativu.

  EcoSynegy System poskytuje organizační, finanční a konzultační podporu, globální platformu oběhového hospodářství pro propojení a provoz, hodnocení spokojenosti uživatelů s výrobcem nepotravinářských produktů a nepřebírá odpovědnost za produkty, které členové monetizují v algoritmu ECOSS a vyměňují si je s každým jiný.

  Kontrola kvality a servisu nepotravinářských produktů je prováděna inspekčními službami Republiky Slovinsko a členové systému EcoSynergy využívají hodnotící aplikaci výrobce produktu a poskytovatele služeb.

 3. Pronájem/sdílení produktů

  Produkty v pronájmu/sdílení nové ekonomiky oběhového hospodářství mohou být dodávány v distribučních, reprezentativních nebo jiných jednotkách výrobce/člena EcoSynergy System ve Slovinsku, přímo nebo online prostřednictvím globálního portálu oběhového hospodářství s mezinárodní logistickou dopravou služby i v jiných zemích světa.

Servisní činnost ve Slovinsku:

Servisní činnost firem, samostatných podnikatelů,...atd. členové systému EcoSynergy musí dodržovat profesní, zákonné a regulační zákony Republiky Slovinsko a Evropské unie nebo zákony země, ve které je systém EcoSynergy přítomen.

EcoSynegy System zajišťuje servisní činnost organizační, finanční, účetní, nákupní, personální, právní a poradenskou podporu atd., sleduje spokojenost a hodnocení zákazníků servisní činnosti a nepřijímá reklamace za poskytované služby.

Slevy pro každý typ servisní činnosti určuje poskytovatel servisní činnosti po dohodě se systémem EcoSynergy a zveřejňuje je na globálním portálu oběhové ekonomiky a u obchodních jednotek servisních činností.