Členská smlouva

DOHODA
O ČLENSTVÍ

Zpeněžení vkladů

MONETIZACE
VKLADY
MĚNA

Již brzy

Store_services

PRODEJNA /
SLUŽBY

Aplikace ESG 24/7

V Evropské unii a některých zemích mimo Evropskou unii vstoupila iniciativa ESG do základu ekonomických, bankovních a obchodních aktivit (Směrnice o Corporate Reporting on Sustainable Development – CSRD), které musí dodržovat všechny právnické osoby všech asociativně začleněných zemí.

Dotazník/aplikace ESG 24/7 jako součást systému EcoSynergy nejúčinněji zachytila a implementovala monetizaci materiálů, surovin, obalů atp. ve firmách/právnických osobách v algoritmu ECOSS a umožnil firmám dotazník datově, kvalitativně a obsahově vyplnit formou online dotazníku, upgradovat a obsahově jej doplnit pro všechny certifikované uživatele, jako je mateřská a autorizované banky, daňové a kontrolní instituce a autorizované inspekční služby .

EcoSynergy System doplnil dotazník o dodatečný komentář k otázkám a závěrečné shrnutí pro snazší pochopení procesů společnosti a učinil jej přijatelnějším pro právně závazné společnosti v období 2023-2030.

Hodnocení zavedená EcoSynergy System firmám svědčí o zvýšené zpětné vazbě a zájmu firem o aktivní roli vyplňování obsahu ESG dotazníku.

Výrobní, obchodní a servisní společnosti podle směrnice EU (Directive on Corporate reporting on Sustainable Development - CSRD) od roku 2021 musí dodržovat legislativu ESG, kterou EcoSynergy System nabízí v rámci ˝Smlouvy o systémové restrukturalizaci společnosti na oběhové hospodářství dle směrnic EU 2020-2030˝.

Dotazník ESG je k dispozici jako Aplikace ESG 24/7 pro který upgrade dotazníku (up-grade), vzdělávání, ekologický/environmentální management, monetizace surovin, materiálů, obalů,... atd., sběrná technika, logistika,...atd. 24/7 poskytovaný systémem EcoSynergy.

Online aplikace dotazníku ESG v rámci „Dohody o systémové restrukturalizaci společnosti na oběhovou ekonomiku podle směrnic EU 2020-2030“ poskytuje společnosti přístup k zeleným kreditům, kreditům na restrukturalizaci společnosti na oběžník ekonomika, finanční zdroje a lepší RWA (rizikově vážená aktiva) bankovní rating.stav společnosti.

EcoSynergy System pravidelně 24/7 informuje a informuje všechny uživatele aplikace ESG o změnách v environmentální, sociální a sociální oblasti, doplňcích a upgradech aplikace, a tím je chrání před ekonomickými a jinými změnami na trhu.