Споразумение за членство

ДОГОВОР
ЗА ЧЛЕНСТВОТО

Монетаризация на депозити

МОНЕТИЗАЦИЯ
DEPOZITOV
ВАРНА

Очаквайте скоро

Trade_services

ТЪРГОВИЯ /
УСЛУГИ

Приложение ESG 24/7

В Европейския съюз и в някои страни извън него инициативата ESG навлезе в основните икономически, банкови и търговски дейности. (Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта - CSRD), които трябва да бъдат спазвани от всички правни субекти на всички участващи асоциирани държави.

Въпросникът/приложението ESG 24/7 на системата EcoSynergy най-ефективно улавя и прилага монетизацията на материали, суровини, опаковки... и т.н. Алгоритъмът на ЕКОСинергия и даде възможност на дружествата да попълнят въпросника по данни, качество и съдържание под формата на онлайн въпросник, като го надгради и допълни за всички сертифицирани потребители, като например банките майки и упълномощените банки, данъчните и одиторските институции и упълномощените контролни служби.

EcoSynergy System допълни въпросника с допълнителен коментар към въпросите и окончателно обобщение, за да направи процесите на компанията по-лесни за разбиране и по-приемливи за правно обвързаните компании в периода 2023-2030 г.

Бонусите, въведени от системата EcoSynergy за дружествата, показват повишена обратна връзка и интерес от страна на дружествата да играят активна роля в попълването на съдържанието на въпросника за ESG.

Производствените, търговските и сервизните компании са задължени по силата на директива на ЕС (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) да спазват законодателството за ESG от 2021 г., което EcoSynergy System предлага като част от ˝Договори за системно преструктуриране на предприятие в кръгова икономика съгласно директивите на ЕС за периода 2020-2030 г.˝.

Въпросникът за ESG е достъпен като Приложение ESG 24/7 за които системата EcoSynergy осигурява 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата обновяване на въпросника (up-grade), обучение, екологично/екологично управление, монетизиране на суровини, материали, опаковки,... и т.н., оборудване за събиране, логистика,... и т.н.

Онлайн попълването на въпросника ESG в рамките на "Договор за системно преструктуриране на дружество в кръгова икономика съгласно директивите на ЕС за периода 2020-2030 г." предлага на дружеството достъп до зелени кредити, кредити за преструктуриране на дружество в кръгова икономика, финансови ресурси и по-добра банкова оценка на състоянието на RWA (рисково претеглени активи) на дружеството.

Системата EcoSynergy информира всички потребители на приложението ESG 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата за промените в екологичната, социалната и обществената сфера, както и за актуализациите и надстройките на приложението, като по този начин ги предпазва от икономически и други промени на пазара.