Уговор о чланству

УГОВОР
О ЧЛАНСТВУ

Монетизација депозита

МОНЕТИЗАЦИЈА
ДЕПОЗИТA
ВАЛУТА

Долази ускоро

Сторе_сервицес

ПРОДАВНИЦА /
УСЛУГЕ

Продавница и услужна делатност

Продавница у Словенији:

 1. Прехрамбени производи

  Прехрамбени производи чланица ЕcoSynergy System(a) морају бити у складу са санитарно-хигијенским законодавством Републике Словеније и Европске уније, организационим статусом произвођача, квалитетом производа, складиштењем и дистрибуцијом, роком трајања, рекламацијом и другим законима.

  ЕcoSynergy System пружа организациону, финансијску и консултантску подршку, глобалну платформу циркуларне економије за међусобно повезивање и рад, процену задовољства корисника са произвођачем прехрамбених производа и не преузима одговорност за производе које чланови монетизују у ЕЦОСС алгоритму и међусобно размењују.

  Контролу квалитета и услуге прехрамбених производа врше инспекцијске службе Републике Словеније, а чланови ЕcoSynergy System(a) користе апликацију за оцењивање произвођача производа и пружаоца услуга.

 2. Непрехрамбени производи

  Непрехрамбени производи чланица ЕcoSynergy System(а) морају бити у складу са техничким, производним и регулаторним законима Републике Словеније и Европске уније, сервисним и гарантним обавезама, санитарним и безбедносним прописима и другим законима.

  ЕcoSynergy System пружа организациону, финансијску и консултантску подршку, глобалну платформу циркуларне економије за међусобно повезивање и рад, процену задовољства корисника са произвођачем непрехрамбених производа и не преузима одговорност за производе које чланови монетизују у ЕЦОСС алгоритму и размењују међу собом.

  Контролу квалитета и услуге непрехрамбених производа врше инспекцијске службе Републике Словеније, а чланови ЕcoSynergy System(а) користе апликацију за оцењивање произвођача производа и пружаоца услуга.

 3. Изнајмљивање/шеринг производа

  Производи у измењивањy/шерингy нове економије циркуларне економије могу се испоручити у дистрибутивним, репрезентативним или другим јединицама произвођача/чланице ЕcoSynergy System(a) у Словенији, директно или онлине путем глобалног портала циркуларне економије уз међународни логистички транспорт сервис и у другим земљама света.

Услужна делатност у Словенији:

Услужна делатност предузећа, самосталних предузетника,... итд. чланови ЕcoSynergy System(a) морају поштовати професионалне, правне и регулаторне законе Републике Словеније и Европске уније, односно законе земље у којој је ЕcoSynergy System присутан.

ЕcoSynergy System пружа услужној делатности организациону, финансијску, рачуноводствену, набавну, кадровску, правну и консултантску подршку итд., прати задовољство и оцену корисника услужне делатности и не прихвата рекламације на пружене услуге.

Попусте за сваку врсту услужне делатности утврђује пружалац услужне делатности у договору са ЕcoSynergy System(ом) и објављује их јавно на глобалном порталу циркуларне привреде и у пословним јединицама услужних делатности.