Уговор о чланству

УГОВОР
О ЧЛАНСТВУ

Монетизација депозита

МОНЕТИЗАЦИЈА
ДЕПОЗИТA
ВАЛУТА

Долази ускоро

Сторе_сервицес

ПРОДАВНИЦА /
УСЛУГЕ

ЕСГ апликација 24/7

У Европској унији и појединим земљама ван Европске уније, ЕСГ иницијатива је ушла у темеље економске, банкарске и комерцијалне делатности (Директива о корпоративном извештавању о одрживом развоју - ЦСРД), које морају да поштују сва правна лица свих асоцијативно укључених земаља.

ЕСГ упитник/апликација 24/7 као део EcoSynergy System(a) најефикасније је обухватила и имплементирала монетизацију материјала, сировина, амбалаже итд. у предузећима/правним лицима у ЕЦОСС алгоритму и омогућилa предузећима да по подацима, квалитету и садржају попуне упитник у виду онлајн упитника, садржајно га надограде и допуне за све сертификоване кориснике, као што су матичне и овлашћене банке, пореске и ревизорске институције и овлашћене инспекцијске службе.

ЕcoSynergy System је допунио упитник додатним коментаром на питања и завршним резимеом ради лакшег разумевања процеса компаније и учинио га прихватљивијим за правно обавезујуће компаније у периоду 2023-2030.

Предности које је ЕcoSynergy System увео компанијама указују на повећане повратне информације и интересовање компанија за активну улогу попуњавања садржаја ЕСГ упитника.

Производне, комерцијалне и услужне компаније према директиви ЕУ (Директива о корпоративном извештавању о одрживом развоју – ЦСРД) од 2021. морају да буду у складу са ЕСГ законодавством, које ЕcoSynergy System нуди као део ˝Споразума о системском реструктурирању предузећа у циркуларну привреду према директивама ЕУ 2020-2030.˝.

ЕСГ упитник је доступан као ЕСГ апликација 24/7 где надоградњy упитника (уп-граде), едукацијy, еколошки менаџмент, монетизацију сировина, материјала, амбалаже,... итд., опрему за сакупљање, логистику,... итд. 24/7 обезбеђује ЕcoSynergy System.

Онлајн примена ЕСГ упитника као део „Споразума о системском реструктурирању предузећа у циркуларну економију према директивама ЕУ 2020-2030“ омогућава компанији приступ зеленим кредитима, кредитима за реструктурирање предузећа у циркуларну економију, економичност, финансијска средства и бољи банакoвни рејтинг RWA (пондерисана актива) статус компаније.

ЕcoSynergy System редовно обавештава све кориснике ЕСГ апликације 24/7 о променама у области животне средине, друштва, допунама и надоградњама апликације и на тај начин их штити од економских и других промена на тржишту.