Ugovor o članstvu

UGOVOR
O ČLANSTVU

Monetizacija depozita

MONETIZACIJA
DEPOZITA
VALUTA

Dolazi uskoro

Trgovina_usluge

TRGOVINA /
USLUGE

ESG aplikacija 24/7

U Europskoj uniji i pojedinim zemljama izvan Europske unije, ESG inicijativa je ušla u temelj gospodarskog, bankarskog i komercijalnog djelovanja (Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivom razvoju - CSRD), kojeg se moraju pridržavati sve pravne osobe svih asocijativno uključenih zemalja.

ESG upitnik/aplikacija 24/7 u sklopu EcoSynergy Systema najučinkovitije je obuhvatila i implementirala monetizaciju materijala, sirovina, ambalaže itd. u poduzećima/pravnim osobama u ECOSS algoritmu i omogućila poduzećima da podatke, kvalitetno i sadržajno popune upitnik u formi online upitnika, sadržajno ga nadograđuju i dopunjuju za sve certificirane korisnike, kao što su matične i ovlaštene banke, porezne i revizorske institucije te ovlaštene inspekcijske službe.

EcoSynergy System dopunio je upitnik dodatnim komentarom na pitanja i završnim sažetkom radi lakšeg razumijevanja procesa u tvrtki te ga učinio prihvatljivijim za pravno obvezujuće tvrtke u razdoblju 2023.-2030.

Pogodnosti koje je EcoSynergy System uveo tvrtkama ukazuju na povećanu povratnu informaciju i interes tvrtki za aktivnu ulogu u ispunjavanju sadržaja ESG upitnika.

Proizvodne, trgovačke i uslužne tvrtke prema EU direktivi (Directive on corporate reporting on sustainable development – CSRD) od 2021. godine moraju se pridržavati ESG zakonodavstva, što EcoSynergy System nudi u sklopu ˝Ugovorom o sustavnom restrukturiranju poduzeća u kružno gospodarstvo prema EU direktivama 2020.-2030.˝.

ESG upitnik dostupan je kao ESG aplikacija 24/7 za koje nadogradnja upitnika (up-grade), edukacija, ekološki menadžment, monetizacija sirovina, materijala, ambalaže itd., oprema za sakupljanje, logistika itd. 24/7 osigurava EcoSynergy System.

Online aplikacija ESG upitnika u sklopu „Ugovora o sustavnom restrukturiranju poduzeća u kružno gospodarstvo prema EU direktivama 2020-2030“ omogućuje poduzeću pristup zelenim kreditima, kreditima za restrukturiranje poduzeća u kružno gospodarstvo, financijska sredstva i bolju bankovnu procjenu RWA (rizično ponderirana aktiva) statusa poduzeća.

EcoSynergy System redovito obavještava sve korisnike ESG aplikacije 24/7 o promjenama na ekološkom, socijalnom i društvenom području, dopunama i nadogradnjama aplikacije te ih na taj način štiti od ekonomskih i drugih promjena na tržištu.